గురువు అనుగ్రహం ఎలా పొందాలి ???

*గురువు అనుగ్రహం ఎలా పొందాలి  ???* 


🍁🍁🍁🍁

మనసుని కలుషితంచేసే కోరికలే కాదు అనవసరంగా దొర్లే చిన్న మాట కూడా మనని బాహ్యముఖంచేసి శాంతిని దూరం చేస్తుంది. 

అందుకే సాధకులు స్నేహితులు, బంధువులతో కూడా మితంగానే ఉండాలి.

 ఏదో ఒక గుర్తింపు కోరుకునే మనసుకు అనామకత్వాన్ని అలవాటు చేయాలి. 

సాత్వికత లేనివారి సహచర్యాన్ని, లౌకిక విషయాసక్తిని, సాధనకు సహకరించని పరిచయాలను తగ్గించుకోవాలి. 

ఎంతమందిలో ఉన్నా దైవనామాన్ని జపిస్తూ అంతర్గతంగా ఏకాంతాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి.

 మనసులో ఆలోచనలు రేకెత్తించే వ్యాపకాలను తగ్గించుకోవాలి. 

ఇవన్నీ ఆచరించిన రోజున నిజమైన గురుబోధ మనలోనుండి వినిపిస్తుంది. 

గురు అనుగ్రహం వల్ల కలిగే పరిణామం అంతర్ముఖత్వం.

 మనసు అంతర్ముఖం కావడమంటే ఎప్పుడూ కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోవడం మాత్రమే కాదు, చూసిందల్లా కావాలనిపించని నిర్లిప్త గుణం అలవడితే మనసు అంతర్ముఖం అవుతుందని అర్ధం. 

గురువు అందించే ఈ గుణాన్ని అలవాటు చేసుకునేందుకు నిరంతర సావధానత అవసరం. 

మన మనసును అనుక్షణం నిగ్రహించుకుంటే గానీ ఇది సాధ్యం కాదు !

_ శ్రీరమణీయం నుండి

🍁🍁🍁🍁

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post