సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్ లోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ ల మొబైల్ నెంబర్స్

సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్ లోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ ల మొబైల్ నెంబర్స్  


సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్ లోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ ల మొబైల్ నెంబర్స్Sl.No. పిఎస్ / యూనిట్ పేరు  ల్యాండ్ లైన్   మొబైల్   
ACP సిద్ధిపేట విభాగం  08457 - 223276 9490617009
2. సిద్దిపేట I టౌన్ PS 08457 - 224333 9490617019
3. సిద్దిపేట II టౌన్ పిఎస్  08457 - 223433 9490617059
4. సిద్దిపేట ట్రాఫిక్ పిఎస్  08457 - 228333 9490617027
5. సిద్దిపేట సర్కిల్  08457 - 225821 9490617020
6. సిద్దిపేట గ్రామీణ పిఎస్  08457 - 222606 9490617060
7. చిన్నకోదూర్ పిఎస్  08457 - 243033 9490617062
8. రాజ్‌గోపాల్‌పేట్ PS 08457 - 247433 9490617061
9. బెజ్జాంకి పిఎస్  08782 - 280233 9440795123
10. డబ్‌బాక్ సర్కిల్  08457 - 246833 9490617021
11. డబ్బాక్ పిఎస్  08457 - 246633 9490617063
12. మిర్డోడి పిఎస్  08457 - 241833 9440901836
13. భూంపల్లి PS 08457 - 227333 9490617064
14. ACP గజ్వెల్ డివిజన్  - 8333998684
15. గజ్వెల్ ట్రాఫిక్ పిఎస్ - -
16. గజ్వెల్ సర్కిల్ 08454 - 232338 9490617022
17. గజ్వెల్ పిఎస్  08454 - 232333 9490617068
18. జగదేవ్‌పూర్ పిఎస్  08454 - 275333 9490617070
19. మార్కుక్ PS - 9440880849
20. ములుగు పిఎస్  08454 - 255033 9490617069
21.   గౌరరామ్ పిఎస్  08454 - 253033 9440901839
22. తోగుటా సర్కిల్ - 9490617023
23.   తోగుటా పిఎస్  08457 - 242333 9490617065
24. డౌల్తాబాద్ పిఎస్  08457 - 238833 9490617066 s
25. రైపోల్ PS - 9440623633
26. బేగంపెట్ PS - 9440901830
27.  కుక్నూర్పల్లి పిఎస్  08457 - 249033 9490617067
28. ACP హుస్నాబాద్ డివిజన్   - -
29. హుస్నాబాద్ సర్కిల్  08721 - 255777 9440795141
30. హుస్నాబాద్ పిఎస్  08721 - 255333 9440795114
31. కోహెడ పిఎస్  08721 - 254133 9440900989
32. అక్కన్నపేట PS - 9493789321
33. చెరియల్ సర్కిల్  08716 - 232072 9440904620
34. చెరియల్ పిఎస్  08716 - 232003 9440904656
35. మద్దూర్ PS 08710 - 236233 9440795237
36. కొమురవెల్లి పిఎస్  -  9440795350
సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్ లోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ ల మొబైల్ నెంబర్స్


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post