మానవుడు చెయ్యకూడని ధర్మాలు

మానవుడు చెయ్యకూడని ధర్మాలు


 • * పరిగెత్తే వారికీ, ఆవులించే వారికీ, తలస్నానం - చేస్తున్న వారికి నమస్కరించకూడదు.
 • * భార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు నదీస్నానమూ, సముద్ర స్నానమూ చెయ్యరాదు. అలాగే క్షౌరమూ, పర్వతారోహణమూ చేయరాదు.
 • * స్త్రీలను కాటుక పెట్టుకునేటప్పుడూ, స్నానం చేసేటప్పుడూ గాంచరాదు.
 • * ఉదయించే, అస్తమించే సూర్యుడ్ని నీళ్ళలోనూ, అద్దంలోనూ చూడరాదు.
 • * తన నీడను తానే నీటిలో చూసుకొనుట, రాత్రిపూట చెట్ల ఆకులను కోయుట,
మానవుడు చెయ్యకూడని ధర్మాలు

 • రాత్రి పూట బావిలో నీళ్ళు తోడుట చేయరాదు.
 • * తలకూ, శరీరానికి నూను రాసుకొని మల మూత్రాలు విడవరాదు.
 • * భోజనం చేస్తున్న భార్యనూ, ఆవలిస్తున్న | భార్యనూ, తుమ్ముతున్న భార్యనూ చూడరాదు. అలా చూడాల్సి వస్తే వెంటనే పక్కకు తిరగాలి. 
 •  * చతుర్దశినాడు క్షీరమూ, అమావాస్య నాడు , సంసారసుఖాన్ని గూర్చి మర్చిపోవాలి. -
 • * అలాగే మొలత్రాడు లేకుండా మగవాడు ఎట్టి , * స్థితిలోనూ ఉండరాదు. 
 • * గుమ్మడి కాయను స్త్రీ ఎలా పగల కొట్టకూడదో, దీపాన్ని పురుషుడు ఆర్పకూడదు. 
 • * నీళ్ళు త్రాగే జంతువులనీ, పాలు త్రాగుతున్న దూడను అదిలించరాదు.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post