పురాణ స్త్రీలు - వారి వివరాలు

పురాణ స్త్రీలు - వారి వివరాలు 


 • లక్ష్మీదేవి - శ్రీ మహావిష్ణుని భార్య. వరముల నిచ్చునది, ధనాధీశురాలు.

 •  సీతాదేవి - శ్రీరాముని భార్య, అతి రూపవతి, మహా పతివ్రత. 

 • సరస్వతి :-బ్రహ్మదేవుని భార్య, చదువులరాణి, గొప్ప అందగత్తె. 

 • రంభ: ఇంద్రసభలో నాట్యమాడు అప్పర స్త్రీ. అతిరూపవతి.
 •  
 • శూర్పణఖ :- రావణుని చెల్లెలు, కురూపి. 

 • మందర :- కైకేయి దాసి, తంత్రగత్తె. 

 • కైకేయి : దశరథ మహారాజు భార్య, అతి మూర్ఖురాలు 

 • మండోదరి :- రావణుని భార్య, పార్వతీ భక్తురాలు. 

 • పార్వతి:- శివుని భార్య, హిమవంతుని కుమార్తె. 

 • శబరి: ఒక బోయస్త్రీ, శ్రీరామ భక్తురాలు. 

 • అహల్య : గౌతముని భార్య, అందగత్తె.

 • ద్రౌపది : పాండవుల భార్య, ధీరురాలు. 

 • జగన్మోహిని - విష్ణువు ధరించిన ప్రీరూపము, త్రిభువన సుందరి. 

 • పూతన :- రాక్షస స్త్రీ, దుష్టురాలు. 

 • కాళి: పార్వతి అవతారము, రౌద్రమూర్తి, భయంకరరూపిణి. 

 • రుక్మిణీదేవి :- కుండిన నగరపు చక్రవర్తి భీష్మకుని పుత్రిక, శ్రీకృష్ణుని భార్య. 

 • సత్యభామ :- పత్రాజిత్తు కుమార్తె, శ్రీకృష్ణుని అష్టమహిషులలో నొకతె, ద్రౌపది ఈమెకు
 • పతివ్రతా ధర్మములను నేర్పెను. 

 • లోపాముద్ర :- సప్త మహాఋషులలో వొకడైన అగస్త్య మహామునిభార్య, మహాపతివ్రత. 

 • అనసూయ: అత్రిమహాముని ధర్మపత్ని, మహాపతివ్రత, తన పాతివ్రత్య మహిమచే
 • త్రిమూర్తులను పసిబిడ్డలుగా చేసి లాలించెను. 

 • శచీదేవి : ఇంద్రుని పట్టమహిషి. 

 • సుభద్ర: శ్రీకృష్ణుని సోదరి, అర్జునునిభార్య, బాలవీరుడగు అభిమన్యుని గన్న
 • వీరమాత.

పురాణ స్త్రీలు - వారి వివరాలు ttelangana

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post