ఏ ప్రదేశాల్లో జపం చేస్తే | ఎంత ఫలితము ఉంటుంది?

ఏ ప్రదేశాల్లో జపం చేస్తే | ఎంత ఫలితము ఉంటుంది?


ఆ గృహంలో ఎంత చేస్తే అంత ఫలితము ఉంటుంది. నదీ ప్రాంతాల్లో చేస్తే రెట్టింపు ఫలితం వస్తుంది. గోశాలలో వందరెట్లు, యాగశాలలో అంతకు మించి ఫలితం వస్తుంది.
పుణ్య ప్రదేశాల్లోనూ, దేవతా సన్నిధిలోనూ చేస్తే పదివేల రెట్లు ఫలితం వస్తుంది. శివసాన్నిధ్యంలో మహోన్నతమైన ఫలం వస్తుంది. పులితోలు మీద  లో కూర్చుని జపిస్తే మోక్షం కలుగుతుంది. --- . అలాగే వెదురు తడికపై కూర్చుని జపము చేస్తే, + దరిద్రం ఆవహిస్తుంది. రాతి మీద కూర్చుని జపిస్తే ఈ రోగాలు వస్తాయి. ఆ నేల మీద కూర్చుని జపిస్తే దుఃఖమూ, కొయ్యపీట మీద జపిస్తే దౌర్భాగ్యం కలుగుతుంది. గడ్డి మీద జపిస్తే కీర్తి నాశనము అవుతుంది.


ఏ ప్రదేశాల్లో జపం చేస్తే | ఎంత ఫలితము ఉంటుంది?

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post