హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

హైదరాబాద్   హాస్పిటల్స్  జాబితా  పూర్తి వివరాలు


మహిళలు మరియు పిల్లలకు షాలిని హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
మహిళలు మరియు పిల్లల కోసం షాలిని హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ హెచ్. నం # 3 - 4 - 140, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని బర్కత్పురా వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-756-8776. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  మహిళలు మరియు పిల్లలకు హైదరాబాద్ షాలిని హాస్పిటల్
  హెచ్. సంఖ్య # 3 - 4 - 140, బర్కత్‌పురా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500027
  040
  04027568776

-------------------------------------------


లాజరస్ హాస్పిటల్స్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్
లాజరస్ హాస్పిటల్స్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ # 6 - 2 - 971, లక్ది కా పుల్, ఆర్ఆర్ కలెక్టరేట్ బ్రాంచ్ పక్కన, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని లక్ది కా పుల్ ఎమ్ఎమ్టి స్టేషన్ ఎదురుగా ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-332-8899. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ లాజరస్ హాస్పిటల్స్ లిమిటెడ్
  # 6 - 2 - 971, లక్ది కా పుల్, ఆర్ఆర్ కలెక్టరేట్ బ్రాంచ్ పక్కన, లక్ది కా పుల్ ఎమ్ఎమ్టిఎస్ స్టేషన్ ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500004
  040
  04023328899


--------------------------


గుడ్విల్ కిడ్నీ అండ్ సర్జికల్ సెంటర్ హైదరాబాద్
గుడ్విల్ కిడ్నీ అండ్ సర్జికల్ సెంటర్ హైదరాబాద్ # 10 - 5 - 13/2 / A, మసాబ్ ట్యాంక్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని ఖాజా మాన్షన్ ఎదురుగా ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-331-4561. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ గుడ్విల్ కిడ్నీ అండ్ సర్జికల్ సెంటర్
  # 10 - 5 - 13/2 / ఎ, మసాబ్ ట్యాంక్, ఖాజా మాన్షన్ ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500028
  040
  04023314561

-------------------------

అపోలో హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
అపోలో హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని హైదర్గుడ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023231380/23242827. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ అపోలో హాస్పిటల్
  హైదర్‌గుడ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500029
  040
  04023231380/23242827

-----------------------------

శ్రీ అరబిందో నేత్రాలయ హైదరాబాద్
శ్రీ అరబిందో నేత్రాలయ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం - హిగ్ - 210, ఫేజ్ I అండ్ ఐ, మహారాష్ట్ర బ్యాంక్ సర్కిల్, కెహెచ్‌బి క్లై, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని కుకత్‌పల్లి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-305-1000. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ శ్రీ అరబిందో నేత్రాలయ
  ప్లాట్ నెం - హిగ్ - 210, ఫేజ్ I అండ్ ఐఐ, మహారాష్ట్ర బ్యాంక్ సర్కిల్, కెహెచ్‌బి క్లై, కుకత్‌పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500072
  040
  04023051000

----------------------

కృష్ణ సాయి సూపర్ స్ప్ల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
కృష్ణ సాయి సూపర్ స్ప్ల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం - 63, కర్మన్‌ఘాట్, ఆంధ్ర బ్యాంక్‌కు ఎదురుగా, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌లోని ఎన్‌ఆర్ మేఘా ఫంక్షన్ హాల్‌లో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-407-8622. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ కృష్ణ సాయి సూపర్ స్ప్ల్ హాస్పిటల్
  ప్లాట్ నెం - 63, కర్మన్‌ఘాట్, ఆంధ్ర బ్యాంకు ఎదురుగా, ఎన్ఆర్ మేఘా ఫంక్షన్ హాల్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500030
  040
  04024078622

------------------------

కామినేని హాస్పిటల్ - ఎల్బి నగర్ హైదరాబాద్
కామినేని హాస్పిటల్ - ఎల్బి నగర్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని సర్వే నెంబర్ 68, ఎల్. బి. నగర్, రంగ రెడ్డి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 403-987-9999. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ కామినేని హాస్పిటల్ - ఎల్బి నగర్
  సర్వే నెంబర్ 68, ఎల్. బి. నగర్, రంగా రెడ్డి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500068
  040
  04039879999

----------------------------

సత్య కిడ్నీ సెంటర్ హైదరాబాద్
సత్య కిడ్నీ సెంటర్ హైదరాబాద్ 3 - 6 - 4, స్ట్రీట్ నం 4, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హిమాయత్ నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4055564666/27650935. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ సత్య కిడ్నీ సెంటర్
  3 - 6 - 4, స్ట్రీట్ నం 4, హిమాయత్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500029
  040
  04055564666/27650935

-----------------------------------

శుభదయ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
శుభోదయ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ # 10 - 3 - 72, సెయింట్ జాన్స్ రోడ్, కీస్ హై స్కూల్ ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-782-5157. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ శుభోదయ నర్సింగ్ హోమ్
  # 10 - 3 - 72, సెయింట్ జాన్స్ రోడ్, కీస్ హై స్కూల్ ఎదురుగా, సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500025
  040
  04027825157

------------------------------

నిహార్ ఆర్థోపెడిక్ అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
నిహార్ ఆర్థోపెడిక్ అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ డోర్ నెంబర్ 8 - 3 - 214/2, మూర్తి మాన్షన్ శ్రీనివాస నగర్ వెస్ట్, హైదరాబాద్, అలీర్‌పేట, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023748771/23756699. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ నిహార్ ఆర్థోపెడిక్ అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  డోర్ నెంబర్ 8 - 3 - 214/2, మూర్తి మాన్షన్ శ్రీనివాస నగర్ వెస్ట్, అమీర్‌పేట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500038
  040
  04023748771/23756699

----------------------

జిఎస్ఎన్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
జిఎస్ఎన్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 43/3 ఆర్టి, డిసిబి ఎదురుగా ఉంది, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని ఎస్.ఆర్. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-381-3655. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ జిఎస్ఎన్ హాస్పిటల్
  43/3 ఆర్టి, డిసిబి ఎదురుగా, ఎస్ఆర్ నాగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500038
  040
  04023813655

---------------------------

తిరుమల మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
తిరుమల మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని ఓంకర్ నగర్, సాగర్ రోడ్ పక్కన ప్లాట్ నెంబర్ 47 వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-006-4299. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ తిరుమల మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  ప్లాట్ నెం 47, ఆర్టీఏ ఆఫీసు పక్కన, ఓంకర్ నగర్, సాగర్ రోడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500074
  040
  04020064299

--------------------------

సురేకాహా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
సురేకాహా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని కొంపల్లి, హైదరాబాద్, రన్వే పక్కన 9, దులపల్లి ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర ఉంది

. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 409247000564/8106773300. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ సురేకాహా హాస్పిటల్
  దులపల్లి ఎక్స్ రోడ్ సమీపంలో, రన్వే పక్కన - 9, కొంపల్లి, హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500100
  040
  0409247000564/8106773300

----------------------------------------------------

స్వరూపా మల్టీ స్ప్ల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
స్వరూపా మల్టీ స్ప్ల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని జీడిమెట్ల, సుహిత్రా ఎలక్ట్రానిక్స్ వెనుక ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027230444/23084444. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ స్వరూపా మల్టీ స్ప్ల్ హాస్పిటల్
  సుచిత్రా ఎలక్ట్రానిక్స్ వెనుక, ఎన్హెచ్ - 7, జీడిమెట్ల, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500055
  040
  04027230444/23084444


---------------------------

శ్రీ దుర్గా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
శ్రీ దుర్గా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 25 - 35 - 12/1 వద్ద ఉంది, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని రామచంద్రపురం రామచంద్రరెడ్డి నగర్. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-302-5638. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ శ్రీ దుర్గా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  # 25 - 35 - 12/1, రామచంద్రపురం రామచంద్రరెడ్డి నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 502032
  040
  04023025638

------------------------------

జనాని హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
జనాని హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 3 - 12 - 58/2, రామంతపూర్, గణేష్ నగర్, (రోడ్ టు టివి స్టూడియో ఎదురుగా) హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-703-3300. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ జనాని హాస్పిటల్
  3 - 12 - 58/2, రామంతపూర్, గణేష్ నగర్, (టివి స్టూడియోకి ఎదురుగా రోడ్), హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500013
  040
  04027033300

--------------------------

వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) - కుకత్పల్లి హైదరాబాద్
వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) - కుకత్పల్లి హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని ప్లాట్, మిగ్ - 12, ధర్మ రెడ్డి కాలనీ దశ - I కుకుట్పల్లి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-340-0300. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) - కుకత్పల్లి
  ప్లాట్, మిగ్ - 12, ధర్మ రెడ్డి కాలనీ దశ - నేను కుకుట్‌పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500072
  040
  04043400300

--------------------------

జగదంబ హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్
జగదంబ హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ # 1 - 1 - 380/3, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని గాంధీనగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-761-3419. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ జగదంబ హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
  # 1 - 1 - 380/3, గాంధీనగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500080
  040
  04027613419

-------------------------

ఐకాన్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
ఐకాన్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ 540/1 మరియు 2, జెంటు - హైటెక్ సిటీ రోడ్, 6 వ దశ కెహెచ్‌బి, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-315-9666. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ ఐకాన్ హాస్పిటల్స్
  540/1 మరియు 2, జంతు - హైటెక్ సిటీ రోడ్, 6 వ దశ Kphb, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500072
  040
  04023159666

------------------------------

కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని ప్లాట్ నెంబర్ 3 నానక్రమ్గుడ గచిబౌలి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 -700-0000. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్
  ప్లాట్ నెంబర్ 3 నానక్రామ్‌గుడ గచిబౌలి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500035
  040
  07000000

-------------------------------

రెమెడీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
రెమెడీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ రోడ్ నెంబర్ 1, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని బంజారా హిల్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-333-2555. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ రెమెడీ హాస్పిటల్
  రోడ్ నెంబర్ 1, బంజారా హిల్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500034
  040
  04023332555

-----------------------------

ఒమేగా హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
ఒమేగా హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ # 8 - 2 - 293/82 / ఎల్ / 276 ఎ, ఎమ్ల కాలనీ రోడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని 12 బజారా హిల్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-355-1034. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ ఒమేగా హాస్పిటల్స్
  # 8 - 2 - 293/82 / ఎల్ / 276 ఎ, ఎమ్ల కాలనీ రోడ్, నం 12 బజారా హిల్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500034
  040
  04023551034
యశోద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ - మలక్‌పేట్ (యూనిట్ ఆఫ్ యశోడా హెల్త్‌కేర్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) హైదరాబాద్
యశోద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ - మలక్‌పేట్ (యూనిట్ ఆఫ్ యశోడా హెల్త్‌కేర్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌లోని మలక్‌పేటలోని నల్గొండ ఎక్స్ ఆర్డిలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-455-5555. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ యశోద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ - మలక్‌పేట్ (యూనిట్ ఆఫ్ యశోడా హెల్త్‌కేర్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్)
  నల్గొండ ఎక్స్ ఆర్డి, మలక్‌పేట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500036
  040
  04024555555

----------------------------------------

అరవింద్ ఐ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్
అరవింద్ ఐ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ # 12 - 2 - 824, మెహిందీపట్నం, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని సంతోష్ నగర్ క్లై వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-351-3743. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ అరవింద్ ఐ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
  # 12 - 2 - 824, మెహిందీపట్నం, సంతోష్ నగర్ క్లై, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500028
  040
  04023513743

-------------------------

ఆయుష్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఆయుష్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 1 - 2 - 30/7, నిజాంపేట రోడ్, హైదరాబాదులోని తెలంగాణలోని హైదర్ నగర్ కుకత్పల్లి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 404-006-8441. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ ఆయుష్ హాస్పిటల్
  # 1 - 2 - 30/7, నిజాంపేట్ రోడ్, హైదర్ నగర్ కుకత్పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500072
  040
  04040068441
-------------------------------

అపోలో ఎమర్జెన్సీ క్లినిక్ హైదరాబాద్
అపోలో ఎమర్జెన్సీ క్లినిక్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని కుకత్పల్లి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023160039/23160040. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ అపోలో ఎమర్జెన్సీ క్లినిక్
  కుకత్‌పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 515001
  040
  04023160039/23160040

-------------------------------------------------

బిబిఆర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
బిబిఆర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 7 - 4 - 194, ఫిరోజ్‌గుడా, బాలానగర్, సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-377-9999. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ బిబిఆర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  7 - 4 - 194, ఫిరోజ్‌గుడా, బాలానగర్, సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500011
  040
  04023779999

------------------------------

హెగ్డే ప్రసూతి మరియు నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
హెగ్డే మెటర్నిటీ అండ్ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ # 16 - 11 - 3120/8 / బి, మూసారంబాగ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని దిల్షుక్ నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-456-6453. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ హెగ్డే ప్రసూతి మరియు నర్సింగ్ హోమ్
  # 16 - 11 - 3120/8 / బి, మూసారంబాగ్, దిల్‌షుక్‌నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500036
  040
  04064566453

---------------------------

ఉషా మోహన్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఉషా మోహన్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని హైదర్గుండ రాజేందర్ నగర్ లో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4024008055/24002740. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ ఉషా మోహన్ హాస్పిటల్
  హైదర్‌గుండ రాజేందర్‌నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500055
  040
  04024008055/24002740

-------------------------------------

గీతా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
గీతా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 1 - 7 - 90, చైతన్యపురి, ఎక్స్ రోడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని దిల్సుఖ్ నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4024046122 / 133. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ గీతా హాస్పిటల్
  # 1 - 7 - 90, చైతన్యపురి, ఎక్స్ రోడ్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 5000060
  040
  04024046122/133

-----------------------------------

పేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
పేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 1 - 11 - 254/11 / ఎ / 3/1, 2, 3, మోతీలాల్ నెహ్రూ నగర్, ఎస్పి రోడ్, విమానాశ్రయం సమీపంలో, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని బేగంపేట వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-617-1717. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ పేస్ హాస్పిటల్
  1 - 11 - 254/11 / ఎ / 3/1, 2, 3, మోతీలాల్ నెహ్రూ నగర్, ఎస్పి రోడ్, విమానాశ్రయం సమీపంలో, బేగంపేట, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500016
  040
  04066171717

-------------------------------

వాసవి మెడికల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ (వాసవి హోస్ప్) హైదరాబాద్
వాసవి మెడికల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ (వాసవి హోస్ప్) హైదరాబాద్ 6 - 1 - 91, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని ఖైరతాబాద్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-323-2729. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ వాసవి మెడికల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ (వాసవి హోస్ప్)
  6 - 1 - 91, ఖైరతాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500004
  040
  04023232729

-----------------------------

స్పార్క్ హెల్త్ క్లినికల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్
స్పార్క్ హెల్త్ క్లినికల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం: 2 మరియు 3, యాక్సిస్ బ్యాంక్ పక్కన, పీర్జాడిగుడ, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని ఉప్పల్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027206777/621. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ స్పార్క్ హెల్త్ క్లినికల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
  ప్లాట్ నెం: 2 మరియు 3, యాక్సిస్ బ్యాంక్ పక్కన, పీర్జాడిగుడ, ఉప్పల్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500039
  040
  04027206777/621

---------------------------------

కృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
కృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 1 - 48/4, ఉప్పల్ అడ్జ్ టు రాజ్యలక్ష్మి థియేటర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని ఉప్పల్ ఎక్స్ రోడ్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-720-0246. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ కృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  # 1 - 48/4, ఉప్పల్ అడ్జ్ టు రాజ్యలక్ష్మి థియేటర్, ఉప్పల్ ఎక్స్ రోడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500039
  040
  04027200246

-----------------------------

మాక్సివిజన్ లేజర్ సెంటర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - దిల్సుఖ్ నగర్ హైదరాబాద్
మాక్సివిజన్ లేజర్ సెంటర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - దిల్సుఖ్ నగర్ హైదరాబాద్ 16 - 11 - 741 / డి / 66, మూసరంబగ్, లేన్ పక్కన టిఎంసి మరియు టిప్సీ టాప్సీ, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని దిల్సుఖ్ నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-414-4041. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ మాక్సివిజన్ లేజర్ సెంటర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - దిల్సుఖ్ నగర్
  16 - 11 - 741 / డి / 66, మూసారంబాగ్, లేన్ పక్కన టిఎంసి మరియు టిప్సీ టాప్సీ, దిల్సుఖ్‌నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500036
  040
  04024144041

----------------------------------

మాక్సివిజన్ లేజర్ సెంటర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - మాధపూర్ హైదరాబాద్
మాక్సివిజన్ లేజర్ సెంటర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - మాధపూర్ హైదరాబాద్ డి. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 403-368-1055. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ మాక్సివిజన్ లేజర్ సెంటర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - మాధపూర్
  డి. నం - 1 - 111/24, ప్లాట్ నెం: 24, సర్వే నెం: 64, హైటెక్ సిటీ, మాధాపూర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500034
  040
  04033681055

---------------------------------

శ్రీ వెంకటేశ్వర నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
శ్రీ వెంకటేశ్వర నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెంబర్ 24, డి. నం - 3 - 5 - 1093/20 / సి, నర్యాంగుడ, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని ఎస్. వి. కాలనీలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-475-2843. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ శ్రీ వెంకటేశ్వర నర్సింగ్ హోమ్
  ప్లాట్ నం 24, డి. నం - 3 - 5 - 1093/20 / సి, నర్యాంగుడ, ఎస్. వి. కాలనీ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500029
  040
  04024752843

-----------------------------

మాధవ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
మాధవ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని 43, సరోజిని దేవి రోడ్, సెక - బాడ్ ఎస్డి రోడ్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 40–27700955 / 27700431/66313730. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.


సంప్రదింపు వివరాలు
  హైదరాబాద్ మాధవ నర్సింగ్ హోమ్
  43, సరోజిని దేవి రోడ్, సెకండ్ - బాడ్ ఎస్డి రోడ్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500003
  040
  040–27700955 / 27700431/66313730

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post