హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

హైదరాబాద్   హాస్పిటల్స్ జాబితా  పూర్తి వివరాలు
జి ఎన్ ఆర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
జి ఎన్ ఆర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని సికింద్రాబాద్ లోని అల్వాల్ లోని సత్య పెట్రోల్ పంప్ వెనుక ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027970420/27960512. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ జి ఎన్ ఆర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్
  సత్య పెట్రోల్ పంప్ వెనుక, అల్వాల్, సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500010
  040
  04027970420/27960512


--------------------------------------------------


నిఖిల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ - డిసుక్నగర్ హైదరాబాద్
నిఖిల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ - డిసుక్నగర్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని దిల్సుఖ్ నగర్ లోని గడ్డి అన్నారామ్ ఎక్స్ రోడ్లలో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4055105555/24151111. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ నిఖిల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ - డిసుక్ నగర్
  గడ్డి అన్నారామ్ ఎక్స్ రోడ్లు, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500070
  040
  04055105555/24151111

------------------------------------------------

ఉషా ముల్లాపుడి కార్డియాక్ సెంటర్ హైదరాబాద్
ఉషా ముల్లాపుడి కార్డియాక్ సెంటర్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని గజులారామారం జీడిమెట్ల కుత్బుల్లాపూర్ మునిసిపాలిటీలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-309-0609. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ ఉషా ముల్లాపుడి కార్డియాక్ సెంటర్
  గజులరామరం జీదీమెట్ల కుత్బుల్లాపూర్ మునిసిపాలిటీ, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500055
  040
  04023090609

--------------------------------

హైదరాబాద్ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్
హైదరాబాద్ నర్సింగ్ హోమ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని 5 - 9 - 29/40 బషీర్బాగ్ కార్యాలయంలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-322-2344. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నర్సింగ్ హోమ్
  5 - 9 - 29/40 బషీర్బాగ్ కార్యాలయం, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500063
  040
  04023222344

------------------------------------------


కిరణ్మయ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ హైదరాబాద్
కిరణ్మయ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని షాపూర్ నగర్ లోని మెయిన్ రోడ్ లో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023193777/74777. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ కిరణ్మయ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్
  మెయిన్ రోడ్, షాపూర్ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500055
  040
  04023193777/74777

------------------------------------------------

ఎస్ వి ఆర్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ఎస్ వి ఆర్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 7 - 1 - 79 / ఎ మరియు బి, ధరం కరం రోడ్, అమీర్‌పేట, హైదరాబాద్, తెలంగాణ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-375-3791. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ ఎస్ వి ఆర్ హాస్పిటల్
  7 - 1 - 79 / ఎ మరియు బి, ధరం కరం రోడ్, అమీర్‌పేట, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500016
  040
  04023753791

--------------------------------------------

మహేష్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ హైదరాబాద్
మహేష్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ హైదరాబాద్ 3 - 6 - 756, సెయింట్ నెంబర్ 13, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హిమాయత్ నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-766-3101. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ మహేష్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్
  3 - 6 - 756, సెయింట్ నం 13, హిమాయత్‌నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500029
  040
  04027663101

---------------------------------------------

కేర్ హాస్పిటల్ - బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్
కేర్ హాస్పిటల్ - బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ రోడ్ నెంబర్ 1, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని బంజారా హిల్స్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4030418786/30418888/23234444. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ కేర్ హాస్పిటల్ - బంజారా హిల్స్
  రోడ్ నెంబర్ 1, బంజారా హిల్స్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500034
  040
  04030418786/30418888/23234444

---------------------------------------------

శ్రీమ్ రెమెడీ సూపర్ స్ప్ల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
శ్రీమ్ రెమెడీ సూపర్ స్ప్ల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 3 - 6 - 211, లిబర్టీ ఎక్స్ రోడ్, టిటిడి ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని హిమాయత్నాగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-625-2525. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ శ్రీమ్ రెమెడీ సూపర్ స్ప్ల్ హాస్పిటల్
  3 - 6 - 211, లిబర్టీ ఎక్స్ రోడ్, టిటిడి ఎదురుగా, హిమాయత్నాగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500029
  040
  04066252525

--------------------------------------------

ప్రేరానా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
ప్రేరానా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ # 15 - 21 - 61/2, కుకత్పల్లి బాలాజీ నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని కెహెచ్బి రోడ్ ఎదురుగా ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-305-0400. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ ప్రేరానా హాస్పిటల్
  # 15 - 21 - 61/2, కుకట్‌పల్లి బాలాజీ నగర్, కెహెచ్‌బి రోడ్ ఎదురుగా, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500072
  040
  04023050400

----------------------------------------------

శ్రేష్ట ఆరెంజ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
శ్రీష్టా ఆరెంజ్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 3 - 8 - 264/1, 02 264/2 సి నం 58. 58 / ఎ, చంద్రపురి కాలనీ, ఒపోసిటివిజయ లక్ష్మి థియేటర్, ఆర్.ఆర్. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-411-3111. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ శ్రేష్తా ఆరెంజ్ హాస్పిటల్
  3 - 8 - 264/1, 02 264/2 సి నెం 58. 58 / ఎ, చంద్రపురి కాలనీ, ఒపోసిటివిజయ లక్ష్మి థియేటర్, ఆర్. ఆర్. డిస్ట్రిక్ట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500070
  040
  04024113111

-----------------------------------

మీరా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
మీర్రా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ప్లాట్ నెం: 34 నుండి 40 వరకు, జెపిఎన్ నగర్, హైదరాబాద్, మియాపూర్ ఎదురుగా, తెలంగాణలో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-304-2015. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ మీరా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  ప్లాట్ నెం: 34 నుండి 40 వరకు, జెపిఎన్ నగర్, మియాపూర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500050
  040
  04023042015

---------------------------------

ఇమేజ్ హాస్పిటల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ సెంటర్ అమీర్‌పేట హైదరాబాద్
ఇమేజ్ హాస్పిటల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ సెంటర్ అమీర్‌పేట్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌లోని అమీర్‌పేట్‌లో ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4023750000/26519999. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు హైదరాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ ఇమేజ్ హాస్పిటల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ సెంటర్ అమీర్‌పేట్
  అమీర్‌పేట, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500081
  040
  04023750000/26519999

-------------------------------

హర్ష హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్
హర్ష హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని ప్లాట్ నెం: 141, సప్తగిరి క్లై, కుకత్పల్లి వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-306-6393. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  హైదరాబాద్ హర్ష హాస్పిటల్స్
  ప్లాట్ నెం: 141, సప్తగిరి క్లై, కుకత్పల్లి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500072
  040
  04023066393

----------------------------------------

విజయ్ మేరీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
విజయ్ మేరీ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని సియాబాబాద్ హైదరాబాద్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-331-5055. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ విజయ్ మేరీ హాస్పిటల్
  సియాబాబాద్ హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500004
  040
  04023315055

---------------------------------------------

రాజ్య లక్ష్మి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
రాజ్య లక్ష్మి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని వన్తాలిపురం, బస్ స్టాప్ దగ్గర, ఎన్హెచ్ - 9 లో ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-412-6996. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ రాజ్య లక్ష్మి హాస్పిటల్
  వన్ష్టాలిపురం, బస్ స్టాప్ దగ్గర, ఎన్హెచ్ - 9, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500070
  040
  04024126996

-----------------------------------------------

స్వాప్నా హెల్త్ కేర్ హైదరాబాద్
స్వాప్నా హెల్త్ కేర్ హైదరాబాద్ 6 - 3 - 1111/19, తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని బేగంపేట వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-340-2417. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ స్వాప్నా హెల్త్ కేర్
  6 - 3 - 1111/19, బేగంపేట, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500016
  040
  04023402417

----------------------------------------------

శ్రీ మహా లక్ష్మి ఐ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
శ్రీ మహా లక్ష్మి ఐ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ 5 - 5 - 148/1, వనస్థాలి హిల్స్ క్లై, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని వన్తాలిపురం వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-402-5551. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ శ్రీ మహా లక్ష్మి ఐ హాస్పిటల్
  5 - 5 - 148/1, వనస్థాలి హిల్స్ క్లై, వన్‌స్థాలిపురం, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500070
  040
  04024025551


---------------------------------------------

కిరణ్ శ్వేతా చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
కిరణ్ శ్వేతా చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోని చందానగర్ బస్ స్టాప్ దగ్గర - ఎస్బి, చందా నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-303-3044. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ కిరణ్ శ్వేతా పిల్లల ఆసుపత్రి
  ఎదురుగా - ఎస్బి, చందా నగర్, చందానగర్ బస్ స్టాప్ దగ్గర, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500050
  040
  04023033044

----------------------------------------------

మారుతి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్
మారుతి హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ హెచ్. నం - 24 - 60/1, రోడ్ నెంబర్ 1, అశోక్ నగర్, ఆర్. సి. పురం, హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని కాకథియా నగర్ వద్ద ఉంది. హైదరాబాద్ లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 403-244-7910. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు హైదరాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.
  హైదరాబాద్ మారుతి హాస్పిటల్
  హెచ్. నం - 24 - 60/1, రోడ్ నెం - 1, అశోక్ నగర్, ఆర్. సి. పురం, కాకథియా నగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500032
  040
  04032447910

------------------------------------

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post