కరీంనగర్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

కరీంనగర్ హాస్పిటల్స్ జాబితా  పూర్తి వివరాలు
అమృతా నర్సింగ్ హోమ్ కరీంనగర్
అమృతా నర్సింగ్ హోమ్ కరీంనగర్ తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని సివిల్ హాస్పిటల్ తో పాటు ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8782262029/2265396/2265279. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు కరీంనగర్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 0878 డయల్ చేయాలి.


 కరీంనగర్ అమృతా నర్సింగ్ హోమ్
 సివిల్ హాస్పిటల్‌తో పాటు, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 505001
 0878
 08782262029/2265396/2265279

--------------
స్టార్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ కరీంనగర్
స్టార్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ కరీంనగర్ తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని సరస్వతునగర్ లోని రైవే స్టేషన్ రోడ్ లో ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8782222277/2222288. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు కరీంనగర్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 0878 డయల్ చేయాలి. కరీంనగర్ స్టార్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్
 రైవే స్టేషన్ రోడ్, సరస్వతునగర్, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 505001
 0878
 08782222277/2222288

--------

వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) - ముకరంపూరం కరీంనగర్
వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) - ముకరంపూరం కరీంనగర్ హెచ్. తెలంగాణ. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 878-398-9000. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు కరీంనగర్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0878 ను డయల్ చేయాలి.  కరీంనగర్ వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) - ముకరంపూరం
  హెచ్.
  0878
  08783989000

--------------------

సురేందర్ నెహ్రూ హాస్పిటల్ కరీంనగర్
సురేందర్ నెహ్రూ హాస్పిటల్ కరీంనగర్ # 21 - 2 - 19/5, గోదావరిఖని, తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని మార్కండేయ కాలనీలో ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 872-824-6695. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు కరీంనగర్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08728 ను డయల్ చేయాలి.  కరీంనగర్ సురేందర్ నెహ్రూ హాస్పిటల్
  # 21 - 2 - 19/5, గోదావరిఖని, మార్కండేయ కాలనీ, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 505209
  08728
  08728246695
------------

ఆదర్శ ఆసుపత్రి కరీంనగర్
ఆదర్శ ఆసుపత్రి కరీంనగర్ # 2 - 8 - 85 వద్ద, పద్మనాయక కళ్యాణమండపం పక్కన, తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని ముకరంపుర వద్ద ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 878-224-7733. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు కరీంనగర్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0878 ను డయల్ చేయాలి.  కరీంనగర్ ఆదర్శ ఆసుపత్రి
  # 2 - 8 - 85, పద్మనాయక కల్యాణమండపం పక్కన, ముకరంపుర, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 505001
  0878
  08782247733
-----------------------
సూర్య నర్సింగ్ హోమ్ కరీంనగర్
సూర్య నర్సింగ్ హోమ్ కరీంనగర్ తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని సివిఆర్న్ రోడ్, సిసి మిషన్ హాస్పిటల్ ఎదురుగా ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 878-226-4401. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు కరీంనగర్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0878 ను డయల్ చేయాలి.


  కరీంనగర్ సూర్య నర్సింగ్ హోమ్
  సివిఆర్ఎన్ రోడ్, ఎదురుగా - సిసి మిషన్ హాస్పిటల్, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 505001
  0878
  08782264401
----------
డాక్టర్ భూమి రెడ్డి హాస్పిటల్ కరీంనగర్
డాక్టర్ భూమి రెడ్డి హాస్పిటల్ కరీంనగర్ తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని సివిల్ హాస్పిటల్ రోడ్ లో ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 878-226-0801. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు కరీంనగర్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0878 ను డయల్ చేయాలి.  కరీంనగర్ డాక్టర్ భూమి రెడ్డి హాస్పిటల్
  సివిల్ హాస్పిటల్ రోడ్, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 505001
  0878
  08782260801
---
శ్రీ సాయి ప్రజ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కరీంనగర్
శ్రీ సాయి ప్రజ హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కరీంనగర్ తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని మెట్పల్లి # 2 - 3 - 21, మెయిన్ రోడ్ వద్ద ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 872-522-8500. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు కరీంనగర్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08725 ను డయల్ చేయాలి.  కరీంనగర్ శ్రీ సాయి ప్రజా హాస్పిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
  మెట్పల్లి # 2 - 3 - 21, మెయిన్ రోడ్, మెట్పల్లి, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 505325
  08725
  08725228500

--------
దీప్తి ఐ హాస్పిటల్ కరీంనగర్
దీప్తీ ఐ హాస్పిటల్ కరీంనగర్ తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని జగ్టియల్ అశోక్ నగర్ వద్ద ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 872-522-1603. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు కరీంనగర్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08725 ను డయల్ చేయాలి.  కరీంనగర్ దీప్తి కంటి ఆసుపత్రి
  అశోక్ నగర్, జగ్టియల్, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 507001
  08725
  08725221603
------
శ్రీ చంద్ర హాస్పిటల్ కరీంనగర్
శ్రీ చంద్ర హాస్పిటల్ కరీంనగర్ తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని హెచ్. నం 3 - 4 - 261, సివిల్ హాస్పిటల్ రోడ్ కరీంనగర్ వద్ద ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 -223-5757. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు కరీంనగర్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0878 ను డయల్ చేయాలి.  కరీంనగర్ శ్రీ చంద్ర ఆసుపత్రి
  హెచ్. నం 3 - 4 - 261, సివిల్ హాస్పిటల్ రోడ్ కరీంనగర్, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 505001
  0878
  02235757

-------
అపోలో నర్సింగ్ హోమ్ కరీంనగర్
అపోలో నర్సింగ్ హోమ్ కరీంనగర్ హెచ్. నం: - 3 - 3 - 111, తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని స్వరన్ స్ట్రీట్ వద్ద ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 878-226-5999. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు కరీంనగర్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0878 ను డయల్ చేయాలి.  కరీంనగర్ అపోలో నర్సింగ్ హోమ్
  హెచ్. నం: - 3 - 3 - 111, స్వరన్ స్ట్రీట్, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 505001
  0878
  08782265999
----------

శ్రీ సాయి నర్సింగ్ హోమ్ కరీంనగర్
శ్రీ సాయి నర్సింగ్ హోమ్ కరీంనగర్ తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని అశోక్ నగర్ వద్ద ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 872-422-5568. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు కరీంనగర్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08724 డయల్ చేయాలి.  కరీంనగర్ శ్రీ సాయి నర్సింగ్ హోమ్
  అశోక్ నగర్, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 505001
  08724
  08724225568
--------------------

పద్మావతి హాస్పిటల్ కరీంనగర్
పద్మావతి హాస్పిటల్ కరీంనగర్ తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని హెచ్. నం 3 - 1 - 293, క్రిస్టియన్ కాలనీలో ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 878-226-1736. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు కరీంనగర్ ఎస్టీడీ కోడ్ 0878 ను డయల్ చేయాలి.  కరీంనగర్ పద్మావతి ఆసుపత్రి
  హెచ్. నం 3 - 1 - 293, క్రిస్టియన్ కాలనీ, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 505001
  0878
  08782261736
----------------------------------


రెనీ హాస్పిటల్ కరీంనగర్
రెనీ హాస్పిటల్ కరీంనగర్ తెలంగాణలోని కరీంనగర్ లోని సివిల్ హాస్పిటల్ వెనుక హెచ్. నం - 3 - 1 - 336 వద్ద ఉంది. కరీంనగర్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8780-223-7888. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు కరీంనగర్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08780 డయల్ చేయాలి.  కరీంనగర్ రెనీ హాస్పిటల్
  హెచ్. నం - 3 - 1 - 336, సివిల్ హాస్పిటల్ వెనుక, కరీంనగర్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 505002
  08780
  087802237888

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post