మిర్యాలగుడ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

మిర్యాలగుడ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు


ధరణి నర్సింగ్ హోమ్ మిర్యాలగుడ
ధరణి నర్సింగ్ హోమ్ మిర్యాలగుడ తెలంగాణలోని మిర్యాలగుడలోని డాక్టర్ల కాలనీ, నల్గోండ, మిర్యాల్గూడ డాక్టర్ల కాలనీలో ఉంది. మిర్యాలగుడలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 868-923-1996. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు మిర్యాలగుడ ఎస్టీడీ కోడ్ 08689 డయల్ చేయాలి.  మిర్యాలగుడ ధరణి నర్సింగ్ హోమ్
  డాక్టర్స్ కాలనీ, నల్గొండ, మిర్యాల్‌గుడ డాక్టర్స్ కాలనీ, మిర్యాలగుడ, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 508207
  08689
  08689231996

మిర్యాలగుడ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు


జ్యోతి హాస్పిటల్స్ మిర్యాలగుడ
జ్యోతి హాస్పిటల్స్ మిర్యాలగుడ తెలంగాణలోని మిర్యాలగుడలోని చర్చి రోడ్, ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం సమీపంలో ఉంది. మిర్యాలగుడలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 868-924-4858. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు మిర్యాలగుడ ఎస్టీడీ కోడ్ 08689 డయల్ చేయాలి.  మిర్యాలగుడ జ్యోతి ఆస్పత్రులు
  అంజనేయ స్వామి ఆలయం సమీపంలో, చర్చి రోడ్, మిర్యాలగుడ, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 508207
  08689
  08689244858

----------------------------------------------
లక్ష్మి సాయి మోడరన్ ఐ అండ్ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ మిర్యాలగుడ
లక్ష్మి సాయి మోడరన్ ఐ అండ్ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ మిర్యాలగుడ, తెలంగాణలోని మిర్యాలగుడలోని నల్గోంగా జిల్లా డాక్టర్ అశోక్ రెడ్డి, న్యూ బిల్డింగ్, డాక్టర్స్ కాలనీ, మిర్యాల్గూడ వద్ద ఉంది. మిర్యాలగుడలోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 868-923-2344. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు మిర్యాలగుడ ఎస్టీడీ కోడ్ 08689 డయల్ చేయాలి.  మిర్యాలగుడ లక్ష్మి సాయి మోడరన్ ఐ అండ్ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్
  డాక్టర్ అశోక్ రెడ్డి, న్యూ బిల్డింగ్, డాక్టర్స్ కాలనీ, మిర్యాల్గూడ, నల్గోంగా జిల్లా, మిర్యాలగుడ, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 508207
  08689
  08689232344

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post