నిజామాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

నిజామాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలుM. J. హాస్పిటల్ నిజామాబాద్
M. J. హాస్పిటల్ నిజామాబాద్ తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ లోని M. J. నగర్ అర్మూర్ పెర్కిట్ వద్ద ఉంది. నిజామాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 846-322-3333. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు నిజామాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08463 డయల్ చేయాలి.  నిజామాబాద్ M. J. హాస్పిటల్
  M. J. నగర్ అర్మూర్ పెర్కిట్, నిజామాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 503224
  08463
  08463223333

-----------

వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) - ద్వారకనగర్ (నిజాంబాద్) నిజామాబాద్
వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) - ద్వారకనగర్ (నిజాంబాద్) నిజామాబాద్ # 5 - 6 - 114, ప్లాట్ నెంబర్ 14 మరియు 15, హైదరాబాద్ రోడ్, దవరాకా నగర్, నిజామాబాద్, తెలంగాణ. నిజామాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 8462233120-039-8900. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు నిజామాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08462 డయల్ చేయాలి.  నిజామాబాద్ వాసన్ ఐ కేర్ హాస్పిటల్ (వాసన్ హెల్త్‌కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క యూనిట్) - ద్వారకానగర్ (నిజాంబాద్)
  # 5 - 6 - 114, ప్లాట్ నెంబర్ 14 మరియు 15, హైదరాబాద్ రోడ్, దవరాకా నగర్, నిజామాబాద్, నిజామాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 503001
  08462
  084622331200398900

నిజామాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలుSvr మల్టీ స్ప్లికాటిటీ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్
ఎస్.వి.ఆర్ మల్టీ స్ప్ల్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్ హెచ్. నం: - 5 - 7 - 28, తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ లోని ఖలీల్వాడి వద్ద ఉంది. నిజామాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 846-222-2686. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు నిజామాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08462 డయల్ చేయాలి.  నిజామాబాద్ ఎస్విఆర్ మల్టీ ఎస్పిఎల్ హాస్పిటల్
  హెచ్. నం: - 5 - 7 - 28, ఖలీల్వాడి, నిజామాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 503003
  08462
  08462222686
------------------
బొంబాయి నర్సింగ్ హోమ్ నిజామాబాద్
బొంబాయి నర్సింగ్ హోమ్ నిజామాబాద్ తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ లోని హైలా రోడ్ లోని ఎల్లమ్మ గుత్తా క్రాస్ రోడ్ వద్ద ఉంది. నిజామాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 846-223-4585. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్ ముందు నిజామాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 08462 డయల్ చేయాలి.  నిజామాబాద్ బొంబాయి నర్సింగ్ హోమ్
  ఎల్లమ్మ గుత్తా క్రాస్ రోడ్, హైడ్ రోడ్, నిజామాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 503001
  08462
  08462234585

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post