సికింద్రాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు

సికింద్రాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలుశ్రీ మారుతి నర్సింగ్ హోమ్ సికింద్రాబాద్
శ్రీ మారుతి నర్సింగ్ హోమ్ సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని వెస్ట్ మారెడ్పల్లిలోని ప్లాట్ నెం - 18, ఇంద్రపురి రైల్వే కాలనీలో ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-599-4470. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.


  సికింద్రాబాద్ శ్రీ మారుతి నర్సింగ్ హోమ్
  ప్లాట్ నెం - 18, ఇంద్రపురి రైల్వే కాలనీ, వెస్ట్ మారెడ్‌పల్లి, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500026
  040
  04065994470
-------------

విజయ హెల్త్ కేర్ సికింద్రాబాద్
విజయ హెల్త్ కేర్ సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని పాస్పోర్ట్ కార్యాలయానికి ఎదురుగా ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-626-2929. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ విజయ ఆరోగ్య సంరక్షణ
  పాస్‌పోర్ట్ కార్యాలయానికి ఎదురుగా, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500003
  040
  04066262929
-------------

సికింద్రాబాద్ విమెన్స్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్
సికింద్రాబాద్ విమెన్స్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని మినిస్టర్ రోడ్ లో ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4066023113 / 114. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ సికింద్రాబాద్ విమెన్స్ హాస్పిటల్
  మినిస్టర్ రోడ్, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500003
  040
  04066023113/114
------------------

బాలాజీ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్
బాలాజీ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని పెట్బషీరాబాద్ 34, 34 / ఎ వద్ద ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 9959299200/08418232777. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ బాలాజీ హాస్పిటల్
  34, 34 / ఎ, పెట్‌బషీరాబాద్, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500055
  040
  09959299200/08418232777

------------------

నెస్ట్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్
నెస్ట్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ Pl వద్ద ఉంది. నెం. ఎ - 7, విక్రంపూరి, తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్‌లో ఫుడ్ వరల్డ్ వెనుక. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-648-7817. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ నెస్ట్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్
  Pl. నం ఎ - 7, విక్రంపూరి, ఫుడ్ వరల్డ్ వెనుక, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500009
  040
  04066487817


-----------

అపోలో హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్
అపోలో హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని సెయింట్ జాన్ రోడ్ నెక్స్ట్ టు కీస్ హై స్కూల్ వద్ద ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-771-8888. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ అపోలో హాస్పిటల్స్
  కీస్ హై స్కూల్ పక్కన, సెయింట్ జాన్ రోడ్, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500003
  040
  04027718888

---

హీలింగ్ టచ్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్
హీలింగ్ టచ్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ 8 - 1 - 9, మార్కెట్ స్ట్రీట్ ఎదురుగా ఉన్న క్లాక్ టవర్, తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని సికింద్రాబాద్ మార్కెట్ స్ట్రీట్ వద్ద ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-633-9333. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ హీలింగ్ టచ్ హాస్పిటల్
  8 - 1 - 9, క్లాక్ టవర్ ఎదురుగా మార్కెట్ స్ట్రీట్, సికింద్రాబాద్ మార్కెట్ స్ట్రీట్, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500003
  040
  04066339333

----------

అక్షయ కేర్ మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్
అక్షయ కేర్ మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ # 11 - 3 - 267/13, మధుర నగర్, శ్రీనివాస నగర్, సిసింద్రాబాద్, తెలంగాణలోని పార్సిగుట్ట వద్ద ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-765-0007. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ అక్షయ కేర్ మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  # 11 - 3 - 267/13, మధుర నగర్, శ్రీనివాస నగర్, పార్సిగుట్ట, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500061
  040
  04027650007

-----------

శ్రీకర హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్
శ్రీకర హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్ 10 - 3 - 188, రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ లేన్ ఎదురుగా, హోటల్ రామకృష్ణ పక్కన, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4046460000/9010003000. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ శ్రీకార ఆసుపత్రులు
  10 - 3 - 188, రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ లేన్ ఎదురుగా, హోటల్ రామకృష్ణ పక్కన, సికింద్రాబాద్, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500025
  040
  04046460000/9010003000


---------------


శ్రీనివాస హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్
శ్రీనివాస హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని ప్లాట్ నెం: - 256, సైనిక్‌పురి, హస్తనాపురి కాలనీలో ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-451-9291. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ శ్రీనివాస ఆసుపత్రి
  ప్లాట్ నెం: - 256, సైనిక్‌పురి, హస్తనాపురి కాలనీ, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500094
  040
  04064519291


సికింద్రాబాద్ హాస్పిటల్స్ జాబితా పూర్తి వివరాలు


పార్వతి మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్

పార్వతి మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని సికింద్రాబాద్ క్లబ్ సమీపంలో ఇ - 30, 31, విక్రంపూరి కాలనీలో ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027849244/27814173. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ పార్వతి మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  ఇ - 30, 31, విక్రంపూరి కాలనీ, సికింద్రాబాద్ క్లబ్ సమీపంలో, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500003
  040
  04027849244/27814173

------------

క్యూర్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్
క్యూర్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని ప్లాట్ నెం -3, బోవెన్పల్లి, గణేష్ ఎన్జిఆర్ క్లై, హస్మత్ పేట్ ఆర్డి వద్ద ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-795-7957. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ క్యూర్ హాస్పిటల్
  ప్లాట్ నెం - 3, బోవెన్‌పల్లి, గణేష్ ఎన్‌జిఆర్ క్లై, హస్మత్‌పేట్ ఆర్డి, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500011
  040
  04027957957

-------------

సైజ్యోతి ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ సికింద్రాబాద్
సైజ్యోతి ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని ప్లాట్ నెం: 185, రావుద్ నెం 1, వెస్ట్ మర్రెడ్పల్లి వద్ద ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-771-9170. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ సైజ్యోతి ఐ ఇన్స్టిట్యూట్
  ప్లాట్ నెం: 185, రావుద్ నెం 1, వెస్ట్ మర్రేడ్‌పల్లి, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500026
  040
  04027719170

--------

సాయి గురు రాగవేంద్ర ఆర్థోపెడిక్ అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్
సాయి గురు రాగవేంద్ర ఆర్థోపెడిక్ అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ 53, మలాని హౌసింగ్ కాలనీ, న్యూ బోవెన్పల్లి రోడ్, తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ వద్ద ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 4027952244/27952288. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్‌టిడి కోడ్ 040 డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ సాయి గురు రాగవేంద్ర ఆర్థోపెడిక్ అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
  53, మలాని హౌసింగ్ కాలనీ, న్యూ బోవెన్పల్లి రోడ్, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500009
  040
  04027952244/27952288

--

లయన్స్ దుండూ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ సికింద్రాబాద్
లయన్స్ డుండూ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్లో వెస్ట్ మర్రెడ్పల్లి # 10 - 1 - 254 వద్ద ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-780-2124. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ లయన్స్ దుండూ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్
  # 10 - 1 - 254, వెస్ట్ మర్రేడ్‌పల్లి, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500026
  040
  04027802124

---------

శ్రీయా హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్
శ్రీయా హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని # 29 - 75/6, నెరెడ్మెట్, కాకతీయ నగర్ వద్ద ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-454-5977. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ శ్రీయా హాస్పిటల్
  # 29 - 75/6, నెరెడ్‌మెట్, కాకటియా నగర్, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500003
  040
  04064545977

-----------
డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్ (సికింద్రాబాద్) సికింద్రాబాద్
డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్ (సికింద్రాబాద్) సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని మాతారాణి సెన్సేషన్ 8 - 1 - 386, 387 మరియు 467 రషీత్రపైట్ వద్ద ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 403-993-3400. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్ (సికింద్రాబాద్)
  మాతారాణి సెన్సేషన్ 8 - 1 - 386, 387 మరియు 467 రషీత్రపైట్, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500003
  040
  04039933400


-----------


శ్రీదేవి ప్రసూతి మరియు నర్సింగ్ హోమ్ సికింద్రాబాద్
శ్రీదేవి ప్రసూతి మరియు నర్సింగ్ హోమ్ సికింద్రాబాద్ తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని వారసిగుడ వద్ద ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 402-750-9124. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ శ్రీదేవి ప్రసూతి మరియు నర్సింగ్ హోమ్
  వరాసిగుడ, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500061
  040
  04027509124

---------

జె.ఎస్. మహావీర్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్
జె.ఎస్. మహావీర్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్, హెచ్. నం 1 - 14 - 258, ఇద్గా పక్కన పెర్ల్ ప్యాలెస్ ఎదురుగా, తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్ లోని బాలమ్రాయ్ వద్ద ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 996-644-8243. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ జె. ఎస్. మహావీర్ హాస్పిటల్
  హెచ్. నం 1 - 14 - 258, ఇద్గా, బాలమ్రాయ్, సికింద్రాబాద్ పక్కన పెర్ల్ ప్యాలెస్ ఎదురుగా, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్కోడ్: 500003
  040
  09966448243
--------

ఆక్సిజన్ హాస్పిటల్ - అల్వాల్ సికింద్రాబాద్
ఆక్సిజన్ హాస్పిటల్ - అల్వాల్ సికింద్రాబాద్ బంగ్లో నెం .56, సర్వే 606, జివికె రెడ్డి క్లై, అల్వాల్, రితు బజార్ ఎదురుగా, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. సికింద్రాబాద్‌లోని ఈ ఆసుపత్రి కస్టమర్ కేర్ నంబర్ +91 406-733-3111. ఈ హాస్పిటల్ ఫోన్ నంబర్ మొబైల్ నంబర్ కాకపోతే, మీరు ఫోన్ నంబర్‌కు ముందు సికింద్రాబాద్ ఎస్టీడీ కోడ్ 040 ను డయల్ చేయాలి.  సికింద్రాబాద్ ఆక్సిజన్ హాస్పిటల్ - అల్వాల్
  బంగ్లో నెం .56, సర్వే 606, జివికె రెడ్డి క్లై, అల్వాల్, రితు బజార్ ఎదురుగా, సికింద్రాబాద్, సికింద్రాబాద్, తెలంగాణ, ఇండియా, పిన్‌కోడ్: 500010
  040
  04067333111

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post