అండు కొర్రలు యొక్క ఉపయోగాలు

అండు కొర్రలు యొక్క ఉపయోగాలు 

అండు కొర్రలు సంప్రదాయ పంటల్లో ఒకటి. ఒక్క అండు కొర్రలను కనీసం 4 గంటలు నానబెట్టిన తరువాతే వండుకోవాలి. జీర్ణాశయం, అర్ర్తయిటిస్ (కీళ్ళ వాతం), బీ.పీ., థైరాయిడ్, కంటి సమస్యలు, ఊబకాయ నివారణకు ఉపయోగపడుతాయి. అలాగే మొలలు, బగాస్ధారం, మూలశంక, ఫిషర్,అల్సర్,మెదడు,రక్తం,స్థనాలు, ఎముకలు, ఉదర, ప్రేగుల, చర్మ, సంబంధకాన్సర్ల చికిత్సకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి.


అండు కొర్రలుఅండు కొర్రలు యొక్క ఉపయోగాలు. 

  • జీర్ణాశయం
  • అర్ర్తయిటిస్ (కీళ్ళ వాతం)
  • బీ.పీ
  • థైరాయిడ్
  • కంటి సమస్యలు
  • ఊబకాయ

వంటి నివారణకు ఇవి బాగా పనిచేస్తాయి.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post
ddddd