శబరిమల‌ అయ్యప్పస్వామి ఇరుముడి ప్రాశస్త్యం ఇరుముడి వివరణ

ఇరుముడి ప్రాశస్త్యం. ఇరుముడి వివరణ.*


     *“ ఇరుముడి''* శబరిమలకు కట్టుట ఒక సాంప్రధాయము, ఆచారము అని అన్నారు. ఇరుముడి అనగా రెండుముడుల కలియిక. ముంధుగా,  ముందుముడి *“దేవుడికి”,* వెనుక ముడి *“జీవుడికి”.* అనగా ముందు ముడిలో ఆ శబరీషుడి అభిషేకం, పూజకు కావలసిన సంభారములు. వెనుక ముడి లో బియ్యం, పప్పు ఇత్యాధి నిత్య ఆహార పధార్థములు. ఒకమారు పవిత్రంగా ఇరుముడి కట్టిన పిదప, ఎటువంటి సంధర్భంలోను ముందు ముడి విప్పరాధు. అది ఆ శబరీషుడి సన్నిధిలో పూజలు, అభిషేకాలు చేయుటకు  ముందు  మాత్రమే విప్ప వలెను. వెనుక నున్న రెండవ ముడి ఈ జీవుడు అనగా యాత్ర చేయు ధీక్షాపరుడు, కేవలం యాత్ర చేయుటకు గాను, కావలయు శక్తికై  అల్ప ఆహారం భుజించుటం కోసం.  ఆ ముడిని యాత్ర చేయునపుడు  భోజనం చేయుటకు గాను విప్పి అందు కొంత కావలసిన భాగం తీసుకొని, వండుకొని భుజించుటకు వాడుకొని, తిరిగి మూట  కట్టుకోవాలి. ఆ దీక్షా కాలమున ధీక్షాపరుడు శుచి, శుబ్రత కలిగిన కేవలం శాఖాహారం మాత్రం ,ఒక పూట తీసుకోవాలి. వెళ్లునది పూర్తిగా అరణ్య మార్గం,, పూటకూళ్ళ గృహములు వుండేవి  కావు, వున్నా కేరళ రాజ్యములో అప్పటి  వారు ఎక్కువ శాతం మాంసాహారులు మాత్రమే, అప్పుడు వుండే వారు. అందువల్ల ఈ “ *రెండవ ముడి”.*    అని నా గురువు నాకు  వివరించారు. 

 *ఇప్పుడు సాంప్రధాయం, ఆచారం గురించి కొంచెం వివరణ.* Sabarimala Ayyappa Swamy

  అయ్యప్ప అంటే ఎవరు?    
 అయ్యప్పస్వామి మాలాధారనరోజు గుడికి తీసుకువెళ్ళవలసిన వస్తువులు 
శబరిమల ఆలయం ఆలయం పుట్టుక గురించి సoక్షిప్తoగా
శబరిమల యాత్ర విశేషాలు
🕉️శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి వారి మండల కాల దీక్ష నియమాలు🕉️
అయ్యప్ప స్వామి మండల కాల దీక్ష🚩🕉️
అయ్యప్ప స్వామి వారి చిన్ముద్రలో నిగూఢమైన అర్థం ఏమిటి ?
అయ్యప్ప స్వామి ధ్యాన శ్లోకాలు
అయ్యప్ప స్వామి 18 మెట్ల కథ
అయ్యప్పస్వామి అభిషేకాలు - వాటి ఫలితాలు
అయ్యప్పస్వామి దీక్ష లొ వ్రత నియమాలు గురు ప్రార్థన
శ్రీ అయ్యప్ప స్వామివారి అష్టోత్తర శతనామావళి
  అయ్యప్ప స్వామి వాహనం చిరుతపులి ఎవరో తెలుసా? అయ్యప్ప వృత్తాంతం  
అయ్యప్పస్వామి దీక్షలొ కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాల విషయంగా పాటించవలసిన నియమాలు
శబరిమల‌ అయ్యప్పస్వామి ఇరుముడి ప్రాశస్త్యం ఇరుముడి వివరణ
అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో ఇరుముడి కట్టే విధానం
అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో శీరంగుత్తి వివరాలు
అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో ఆర్యన్‌గావ్ | అచ్చన్ కోవిల్ | ఎరుమేలి | శబరిమల
అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో కాళైకట్టె వివరాలు
అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో పంబానదీ - విడిది వివరాలు
మాలికాపురత్తమ్మ ఆలయం శబరిమలై పూర్తి వివరాలు
శబరిమలలొని కాంతిమలలో జ్యోతి దర్శనం
అయ్యప్ప దీక్ష విరమణ
కార్తీక పురాణ శ్రవణం వల్ల కలిగే ఫలితం ఏమిటి
  అయ్యప్ప అంటే ఎవరు? దీక్షా సంబంధమైన ఇతర ధర్మ సందేహాలకు ఇక్కడ క్లుప్తంగా వివరణ  
గాయత్రీ మంత్రం రహస్యం
కొబ్బరికాయ చెడిపోతే అపచారమా ? అనర్థమా ?
కార్తీక మాసంలో పాటించవలసిన నియమాలు
      సాంప్రదాయo అనగా అప్పటి కాల పరిస్థితుల మేరకు ఒక సత్కార్యం చేయాలనుకున్న, పెద్ధలు అంధరు కలసి ఒక చోట గుమికూడి ఆ కార్యం నిర్విఘ్నముగా, సజావుగా జరపాలన్న, అందులోని సాధక భాధలు, వాటిని అధిగమించుటకు గాను చేయవలసిన కార్యాచరణను, ఒకరి కొకరు సంప్రద్ధింఛుకొని నిర్ణయాలు తీసుకొనే వారు. అలా సంప్రధించి తీసుకొన్న  నిర్ణయాలే, కాలక్రమమున *సాంప్రదాయముగా* చెప్ప బడినధి. 
      ఇక *ఆచారమ* నగా పై విధముగా తీసుకున్న నిర్ణయాలను అప్పటి వారు తు.చ. తప్పక ఆచరించే వారు. ఇలా పూర్వీకులచే ఆచరింపబడినధి కాన నేడు  అదే *”ఆచారముగా”* మారినధి.
       ఈ ఆచార సాంప్రధయాలు ఇదమిత్తంగా ఇలానే వుండాలి అని ఎక్కడా వ్రాయబడలేధు. కాల పరిస్తుతులను బట్టి, ఆయా ప్రదేశాన్ని బట్టీ మారి పోతూ వుంటుంధి. పూర్వం నెల రోజులు చేసే పెళ్ళిళ్ళు నేడు ఒక గంటకు పరిమితమైనధి. ఇప్పుడు వాటి గురించి ఎక్కువగా చర్చిండo అప్రస్తుతం.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post