ఉదయ కుంకుమ నోము పూర్తి కథ

ఉదయ కుంకుమ నోము పూర్తి కథ


పూర్వకాలంలో విప్రునకు నలుగురు కుమార్తెలు ఉండేవారు. ముగ్గురు పెద్దల పిల్లలకు పెళ్లిళ్లు చేసిన భర్తలు చనిపోయి వితంతువులయ్యారు. బ్రాహ్మణ దంపతులు తమ కుమార్తెల దుస్థితిని చూసి తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారు. ఆఖరి కూతురు వయసుకు వచ్చింది. ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే తన మిగతా కుమార్తెలులాగే తను కూడా వితంతువుగా మారతానని భయపడ్డాడు.

          

ఉదయ కుంకుమ నోము పూర్తి కథ


                నిరంతరం భగవంతుడిని తలచుకుంటూ ఈ బిడ్డనైనా సుమంగళిగా వుద్దరించమని మొరపెట్టుకునేవాడు.  ఒకనాడు గౌరీదేవి కలలో కనిపించి నీవు నీ కుమార్తె చేత ఉదయ కుంకుమ నోము నోయించమని చెప్పింది.  ఆమె మాటలు యందు నమ్మకము కలిగి అలా చేయడం వలన తన కుమార్తెకు వైధవ్యం తొలగిపోతుందనే నమ్మకము కలిగి తన ఆఖరి కుమార్తె చేత ఉదయ కుంకుమ నోమును నోయించాడు.  వ్రత ప్రభావం వలన ఆమెకు భార్తలభించాడు.  పూర్నాయుష్కుడు వైధవ్య భయం తొలగి పోయింది.  ఈ ఉదయ కుంకుమ నోముని నోచుకుని గోరిదేవిని ధూప దీప నైవేద్యాలతో పూజించిన వారికి మాంగల్యము, సిరిసంపదలు, కలుగుతాయి.  


    ఈ బిడ్డను సుమంగళి అని పిలవాలని నిరంతరం భగవంతుని తలచుకుంటూ ఉండేవాడు. ఒకనాడు గౌరీదేవి కలలో కనిపించి నీవు నీ కుమార్తె చేత ఉదయ కుంకుమ నోము నోయించమని చెప్పింది. ఇలా చేయడం వల్ల తన కూతురికి వైధవ్యం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని నమ్మి, తన చివరి కుమార్తె నుంచి ఉదయం కుంకుమను నోయించాడు. ఆమె వ్రత ప్రభావం వలన మంచి  భార్తలభించాడు.  పూర్నాయుష్కుడు వైధవ్య భయం తొలగి పోయింది. ఈ రోజు ఉదయం, కుంకుమ దేవిని సుసంపన్నం చేయడానికి మరియు పూజించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.


ఉద్యాపన: 

యుక్త వయస్సు  పిల్లలు చేయవలసిన నియమం ఇది. తెల్లవారుజామున తలస్నానం చేసి పసుపు బొట్టు  కాటుతో మంచి పసుపు గౌరీ దేవి  చేసి పండ్ల పూలతో దీపారాధన చేయాలి. గౌరీ దేవి పేరున పసుపు పుష్పాలను ఇచ్చి సాధువులను ఆశీర్వదించండి.


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post