జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలుజిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు బీర్‌పూర్


జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు


 జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు


SI.నో / గ్రామం పేరు / గ్రామం కోడ్

1 బీర్‌పూర్ 2004012

2 చెర్లపల్లె 2004009

3 కమ్మునూర్ 2004003

4 కండ్లపల్లె 2004008

5 కోల్వాయి 2004006

6 మాంగెలా 2004002

7 నర్సింలపల్లె 2004011

8 రంగసాగర్ 2004001

9 రేకులపల్లె 2004005

10 తాళ్లధర్మరం 2004004

11 తుంగూర్ 2004007
 తెలంగాణ జగిత్యాల్ జిల్లా లోని మండలాలు


 జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
 జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు
జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా గొల్లపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
 జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లియల్ మండలంలోని గ్రామాలు
 జగిత్యాల్ జిల్లా మేడిపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు
జగిత్యాల్ జిల్లా మెట్‌పల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
 జగిత్యాల్ జిల్లా వెల్గటూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post