జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలుగ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు బుగ్గరం


జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలుSI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 బీర్సాని 2005021

2 బుగ్గరం 2005015

3 చిన్నపురం 2005014

4 గంగపురం 2019001

5 గోపులాపూర్ 2005016

6 మద్దునూర్ 2005018

7 షకల్లా 2019004

8 సిరికొండ 2005022

9 సిరివంచకోట 2005017

10 వెల్గొండ 2005013

11 యశ్వంత్రావుపేట 2019002
 తెలంగాణ జగిత్యాల్ జిల్లా లోని మండలాలు


 జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
 జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు
జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా గొల్లపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
 జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లియల్ మండలంలోని గ్రామాలు
 జగిత్యాల్ జిల్లా మేడిపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు
జగిత్యాల్ జిల్లా మెట్‌పల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
 జగిత్యాల్ జిల్లా వెల్గటూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post