జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు


గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు కొడిమియల్

జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు

SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 చెప్పియల్ 2026011

2 గౌరాపూర్ 2026009

3 కొడిమియల్ 2026012

4 కోనాపూర్ 2026003

5 కొండాపూర్ 2026013

6 నాచుపల్లె 2026007

7 నల్లగొండ 2026014

8 నమిలికొండ 2026010

9 పోతారం 2026002

10 పుడూర్ 2026008

11 రామ్‌సాగర్ 2026006

12 శనివరంపేట 2026001

13 సూరంపేట 2026004

14 తిప్పాయిపల్లె 2026015

15 తిరమలాపూర్ 2026005 తెలంగాణ జగిత్యాల్ జిల్లా లోని మండలాలు


 జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
 జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు
జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా గొల్లపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
 జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లియల్ మండలంలోని గ్రామాలు
 జగిత్యాల్ జిల్లా మేడిపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు
జగిత్యాల్ జిల్లా మెట్‌పల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
 జగిత్యాల్ జిల్లా వెల్గటూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post