జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు

జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు


 గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు కోరాట్ల

జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు
SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 ఐలాపూర్ 2022002

2 చిన్నపాటిపల్లె 2022006

3 ధర్మరం 2002021

4 గుమ్లాపూర్ 2022013

5 జోగన్‌పల్లె 2022005

6 కల్లూరు 2022003

7 కోరట్ల (అర్బన్) 2022008

8 మాదాపూర్ 2022007

9 మోహన్‌రావు పేట 2022015

10 నాగుల్‌పేట 2022011

11 పైడిమడుగు 2022004

12 సంగెం 2022012

13 వెంకటపూర్ 2022014

14 యాకీన్‌పూర్ 2022010

15 యూసుఫ్‌నగర్ 2022001
 తెలంగాణ జగిత్యాల్ జిల్లా లోని మండలాలు


 జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
 జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు
జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా గొల్లపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
 జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లియల్ మండలంలోని గ్రామాలు
 జగిత్యాల్ జిల్లా మేడిపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు
జగిత్యాల్ జిల్లా మెట్‌పల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
 జగిత్యాల్ జిల్లా వెల్గటూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post