జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు


గ్రామాల జాబితా

జిల్లా పేరు జగిత్యాల్

మండలం పేరు మల్లాపూర్

జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలుSI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్

1 అడవిమాధపూర్ 2002013

2 చిట్టాపూర్ 2002020

3 దామరాజపల్లె 2002004

4 గొర్రెపల్లె 2002007

5 గుండంపల్లె 2002015

6 ఇందిరా నగర్ 2002012

7 లక్ష్మీపూర్ 2002017

8 మల్లాపూర్ 2002008

9 మొగల్‌పేట్ 2002009

10 ముత్తంపేట 2002019

11 నడుకుడ 2002010

12 ఒబ్లాపూర్ 2002001

13 రాఘవపేట 2002018

14 రామదాస్పేట 2002016

15 రేగుంట 2002014

16 SANGEM 2002002

17 సతరం 2002022

18 సిర్పూర్ 2002011

19 శ్రీ రాంపూర్ 2002003

20 వల్గొండ 2002005

21 వేంపల్లి వెంకటరావుపేట 2002006 తెలంగాణ జగిత్యాల్ జిల్లా లోని మండలాలు


 జగిత్యాల్ జిల్లా బీర్‌పూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
 జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు
జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా గొల్లపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కొడిమియల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
 జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లియల్ మండలంలోని గ్రామాలు
 జగిత్యాల్ జిల్లా మేడిపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు
జగిత్యాల్ జిల్లా మెట్‌పల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా పెగడపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు 
జగిత్యాల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు 
 జగిత్యాల్ జిల్లా వెల్గటూర్ మండలంలోని గ్రామాలు

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post