యాదాద్రి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 


 

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని గ్రామాలతో కూడిన ఆలైర్ మండలం : ఆలేరు తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. ఆలేరు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని ఆలేరు మండలానికి చెందిన ప్రధాన కార్యాలయం. అలైర్ మండలం 18 గ్రామాలను కలిగి ఉంది: ఆలైర్, అమ్మనబోలె, బహదూర్‌పేట్, దిల్వార్‌పూర్, గోలన్‌కొండ, గుండ్లగూడెం, ఇక్కుర్తి, కొలన్‌పాక, కొల్లూరు, మండన్‌పల్లి, మంతపురి, మాటూరు, పటేల్‌గూడెం, శంఖరావుపేట, శంఖరావుపేట, శంఖరావుపేట.

యాదాద్రి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామాలు  ఈ ప్రాంతంలో మాట్లాడే స్థానిక భాష తెలుగు.

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితాఅలైర్

అమ్మనాబోలె

బహదూర్‌పేట

దిల్వార్పూర్

గోలంకొండ

గుండ్లగూడెం

ఇక్కుర్తి

కొలన్పాక

కొల్లూరు

మందనపల్లి

మంతపురి

మాటూరు

పటేల్గూడెం

రాఘవాపూర్

షారాజీపేట

శర్బానపురం

టంగుటూరు

తుర్పుగూడెం

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని గ్రామాలతో కూడిన ఆలేరు మండలం
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి జిల్లా మండలాలు 


యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ డలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా మోత్కూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా రామన్నపేట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా బొమ్మల రామారం మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా వలిగొండ మండలంలోని గ్రామాలు

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post