యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 


 

యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా: బీబీనగర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. బీబీనగర్ మండలంలో బీబీనగర్ ప్రధాన కార్యాలయం. బీబీనగర్ మండలంలో 27 గ్రామాలున్నాయి. వారు: అన్నంపట్ల, బూటుగూడెం, బీబీనగర్, బ్రహ్మానపల్లి, చినరావులండి, గొల్లులగూడెం, గుడూరు, గుర్రాలదండి, జైనేపల్లి, జమీల్హెట్, జామేపల్లి, జాంపల్లి, కొండమడుగు, లక్ష్మీదేవిగూడెం, మధరమ్మక్త, అనంతరం, ముగ్డంప్లీ, పమ్మాటి రాయరావుపేట , రామునిగుండ్ల తండా , రావిపాడు , రుద్రవెల్లి , వెంకిర్యాల్.యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాలు
ఈ ప్రాంతంలో మాట్లాడే స్థానిక భాష: తెలుగు.

యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా


అన్నంపట్ల

బట్టుగూడెం

బీబీనగర్

బ్రాహ్మణపల్లి

చిన్నారావులపల్లి

గొల్లగూడెం

గూడూరు

గుర్రాలదండి

జైనేపల్లి

జమీలాపేట

జామేపల్లి

జంపల్లి

కొండమడుగు

లక్ష్మీదేవిగూడెం

మాధారం మక్త

అనంతరామ్

ముగ్దుంపల్లి

నెమర్గోముల

పడమటి

సోమారం

పల్లెగూడెం

రాఘవాపూర్

రహీంఖాన్

గూడ

రాయరావుపేట

రామునిగుండ్ల తాండ

రావిపాడు

రుద్రవెల్లి

వెంకిర్యాల్యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి జిల్లా మండలాలు 


యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ డలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా మోత్కూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా రామన్నపేట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా బొమ్మల రామారం మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా వలిగొండ మండలంలోని గ్రామాలు

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post