యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 


 

యాదాద్రి జిల్లా, మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా :మోటకొండూరు తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. మోటకొండూరు, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా, మోటకొండూరు మండలంలోని ప్రధాన కార్యాలయం. మోటకొండూరు మండలాల్లో 13 గ్రామాలు ఉన్నాయి: వరుటూరు, మోటకొండూరు, దిలావరపురం, అమ్మనబోలు, ఇక్కుర్తి, మాటూరు, దుర్సగానిపల్లి, చందేపల్లి, చాడ, చామపూరు, తేర్యాల.

ఈ ప్రాంతంలో స్థానిక భాష తెలుగు.


యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

వరుటూరు

మోటకొండూరు

దిలావరపురం

అమ్మనబోలు

ఇక్కుర్తి

మాటూరు

దుర్సగానిపల్లి

చందేపల్లి

చాడ

చామపురు

తెర్యాల

యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి జిల్లా మండలాలు 


యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ డలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా మోత్కూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా రామన్నపేట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా బొమ్మల రామారం మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా వలిగొండ మండలంలోని గ్రామాలు

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post