యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ డలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 


 

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని గ్రామాలతో కూడిన నారాయణపూర్ మండలం: నారాయణపూర్, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని ఒక మండలం. తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని నారాయణపూర్ మండలం 13 గ్రామాలను కలిగి ఉంది. గ్రామాలు:


చిల్లాపురం, చిమిర్యాల, జి మల్కాపురం, గుజ్జ, జనగాం, కంకణాలగూడెం, కొత్తగూడెం, మహ్మదాబాద్, నారాయణపురం, పుట్టపాక, రాచకొండ, సర్వాయిల్, వాయిళ్లపల్లి.


ఈ ప్రాంతంలో స్థానిక భాష: తెలుగుయాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ డలంలోని గ్రామాలు


యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ మండలంలోని గ్రామాల జాబితాచిల్లాపురం

చిమిర్యాల

జి మల్కాపురం

గుజ్జ

జనగాం

కంకణాలగూడెం

కొత్తగూడెం

మహ్మదాబాద్

నారాయణపురం

పుట్టపాక

రాచకొండ

సర్వైల్

వాయిళ్లపల్లి
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి జిల్లా మండలాలు 


యాదాద్రి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా నారాయణపూర్ డలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా మోత్కూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా రామన్నపేట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా బొమ్మల రామారం మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా భూదాన్ పోచంపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా తుర్కపల్లి మండలంలోని గ్రామాలు
యాదాద్రి జిల్లా వలిగొండ మండలంలోని గ్రామాలు

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post