తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా టేకుమట్ల మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా టేకుమట్ల మండలము  గ్రామాలు సమాచారం 

తెలంగాణ రాష్ట్రం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా టేకుమట్ల మండలము  గ్రామాలు సమాచారంటేకుమట్ల మండలము  

1. టేకుమట్ల

  2. కలికోట

  3. వెంకట్రావుపల్లి

  4. గర్మిళ్లపల్లి

  5. బోర్నపల్లి

  6. ఎంపేడు

  7. గుమ్మడవల్లి

  8. రామకిస్తాపూర్ (V)

  9. రాఘవాపూర్

  10. కుందన్‌పల్లి

  11. వెల్లంపల్లి

  12. వెల్చల్

  13. పంగిడిపల్లి

  14. రామకిస్తాపూర్ (టి)

  15. అంకుషాపూర్

  16. సోమన్‌పల్లి

  17. రాఘవరెడ్డిపేట

  18. దుబ్యాల

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post