తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం


తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం


1 మాచారెడ్డి

2 సోమారంపేట

3 తడ్కపల్లె

4 రాజ్‌ఖాన్‌పేట

5 అక్కపూర్

6 మాచారెడ్డి

7 అంతంపల్లె

8 ఇస్సాయిపేట

9 పోతారం

10 భవానీపేట

11 పాల్వంచ

12 దేవునిపల్లె

13 యల్లప్గొండ

14 ఫరీద్‌పేట

15 వాడి

16 చుక్కాపూర్

17 బండ రామేశ్వరపల్లె

18 లచ్చపేట

19 ఘన్‌పూర్ (ఎం)

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post