తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా పెద్ద కొడప్‌గల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా  పెద్ద కొడప్‌గల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం


తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా  పెద్ద కొడప్‌గల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం


 1 పెద్ద కొడప్‌గల్*

2 పెద్ద కొడప్‌గల్

3 అంజని

4 కస్లాబాద్

5 బేగంపూర్

6 వడ్లం

7 తుప్దాల్ (కౌలాసా)

8 జగన్నాథపల్లె

9 చిన్న తక్కడ్పల్లె

10 శివపూర్- జుక్కల్

11 లింగంపల్లి (విట్టల్‌వాడి)

12 పోచారం

13 కాటేపల్లి- పిట్లం

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post