తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలము గ్రామాలు సమాచారం


తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలము గ్రామాలు సమాచారం


 1 తాడ్వాయి

2 కంకల్

3 కేలోజివాడి

4 సంగోజివాడి

5 బ్రాహ్మణపల్లె

6 చందాపూర్

7 పెద్ద డెమి

8 యర్రపహాడ్

9 తాడ్వాయి

10 కృష్ణాజివాడి

11 అబ్దుల్లానగర్

12 బ్రహ్మాజీవాది

13 చిన్న డెమి

14 ఎండ్రియాల్

15 నందివాడ

16 చిట్యాల్

17 సోమరం

18 వెంకాయలపల్లె

19 సంతాయిపేట

20 దేవాయిపల్లె

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post