జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఉండవెల్లి మండలం గ్రామాల జాబితా

 జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఉండవెల్లి మండలం గ్రామాల జాబితా 

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా ఉండవెల్లి మండలం గ్రామాల జాబితాఉండవెల్లి

ఇట్క్యాలపాడు

  ఎ.బుర్దిపాడ్

  ఖానాపూర్

  కంచుపాడు

  చిన్నముద్యాల పాడు

  ఉండవెల్లి

  బొంకూర్

  మెన్నిపాడు

  కల్గొట్ల

  పుల్లూరు

  తక్కశిల

  మరమునగల

  ప్రాగటూరు

  సెరిపల్లె

  శాలిపూర్

  భైరాపూర్

    బస్వాపూర్


గద్వాల్ జిల్లాలోని మండలాలు


రాజోలి*
వడ్డేపల్లి
  కాలూరు తిమ్మందొడ్డి*     
ఘాటు
ధరూర్
ఉండవెల్లి
మానోపాడ్
ఐజా
అలంపూర్
 మల్దకల్ 
ఇటిక్యల్ 
గద్వాల్

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post