జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా వడ్డేపల్లె మండలం గ్రామాల జాబితా

 జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా వడ్డేపల్లె మండలం గ్రామాల జాబితా 

జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా వడ్డేపల్లె మండలం గ్రామాల జాబితావడ్డేపల్లె

తనగల

  కొంకలా

  జులకల్

  రామాపురం

  కోయిల్దిన్నె

  పైపాడు

  జిల్లెడుదిన్నె

  వడ్డేపల్లె

    బుడమర్సుగద్వాల్ జిల్లాలోని మండలాలు


రాజోలి*
వడ్డేపల్లి
  కాలూరు తిమ్మందొడ్డి*     
ఘాటు
ధరూర్
ఉండవెల్లి
మానోపాడ్
ఐజా
అలంపూర్
 మల్దకల్ 
ఇటిక్యల్ 
గద్వాల్

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post