ప్రపంచంలోని వృక్షశాస్త్రంలో అతిచిన్నవి

ప్రపంచంలోని వృక్షశాస్త్రంలో అతిచిన్నవి

ప్రపంచంలోని వృక్షశాస్త్రంలో అతిచిన్నవి


అతి చిన్నదైన విత్తనాలు గల మొక్క ఆర్కిడ్స్
అత్యంత నెమ్మదిగా పెరిగే చెట్టు సిట్కాస్ప్రూస్
అతి చిన్న పుష్పం గల చెట్టు ఉల్ఫియా
అతి చిన్నదైన ఆవృతబీజ మొక్క ఉల్ఫియా గ్లోబోసా
అతి చిన్నదైన వివృతబీజ మొక్క జామియా పిగ్మియా
అతి తేలికైన కలప మొక్క ఒక్రోమా లాగోపస్ బల్సా
అతి చిన్న ఏకదళ బీజ మొక్క గ్యాలంతస్ నైవేలిస్
అతి చిన్న బ్యాక్టీరియా డయలిస్టర్ న్యూమొకోకై
అతి చిన్న శైవలం మైక్రోమోనాస్ పూజిలా
అతి చిన్న కణం మైకోఫ్లాస్మా గాలిసెప్టిమ్
అతి చిన్న వైరస్ టొబాకో నెక్రోసిస్
అతి చిన్న బ్రయోఫైటా జూప్సిస్
అతి చిన్న టెరిడోఫైటా అజొల్లా కారోలినియానా
అతి చిన్న పుప్పొడి రేణువులు గల మొక్క ఆర్చిడ్
ttt ttt

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post