అక్కడ వున్నడయ్యప్ప ఇక్కడ వున్నడయ్యప్ప తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

అక్కడ వున్నడయ్యప్ప ఇక్కడ వున్నడయ్యప్ప తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu


 


 

Singer Dappu Srinu
Composer Dappu Srinu
Music Sunkara Anjaneyulu
Song Writer Chowdam Srinivasarao

Lyrics

అక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప ఇక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప

అక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప ఇక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

శబరిమల కొండనుండి బయలుదేరడయ్యప్ప

బయలుదేరడయ్యప్ప బయలుదేరడయ్యప్ప

పావన పంపనాది చేరినాడు అయ్యప్ప

చేరినాడు అయ్యప్ప చేరినాడు అయ్యప్ప

పంపా గణపతిని పలకరించడయ్యప్ప

పంపా గణపతిని పలకరించడయ్యప్ప

పెద్దన్నకు వందనాలు చేసినాడు అయ్యప్ప

పెద్దన్నకు వందనాలు చేసినాడు అయ్యప్ప

జై గణేశా జై గణేశా అన్నాడు అయ్యప్ప

అక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప ఇక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

పంపా నదిలో స్నానమాడి బయలుదేరడయ్యప్ప

బయలుదేరడయ్యప్ప బయలుదేరడయ్యప్ప

పళనిమలై కొండ పైకి చేరినాడు అయ్యప్ప

చేరినాడు అయ్యప్ప చేరినాడు అయ్యప్ప

సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని పలకరించడయ్యప్ప

సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని పలకరించడయ్యప్ప

చిన్నన్నకి వందనాలు చేసినాడు అయ్యప్ప

వెల్మురుగ వెల్మురుగ అన్నడు అయ్యప్ప

అక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప ఇక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

పళనిమలై కొండ నుండీ బయలుదేరడయ్యప్ప

బయలుదేరడయ్యప్ప బయలుదేరడయ్యప్ప

తిరుమల కొండ పైకి చేరినాడు అయ్యప్ప

చేరినాడు అయ్యప్ప చేరినాడు అయ్యప్ప

ఏడుకొండల ఎంకయ్యని పలకరించడయ్యప్ప

ఏడుకొండల ఎంకయ్యని పలకరించడయ్యప్ప

కన్న తల్లికి వందనాలు చేసినాడు అయ్యప్ప

కన్న తల్లికి వందనాలు చేసినాడు అయ్యప్ప

గోవింద నామస్మరణ చేసినాడు అయ్యప్ప

అక్కడ ఉన్నాడయ్యప్పా ఇక్కడ ఉన్నాడయ్యప్పా

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

తిరుమల కొండ నుండీ బయలుదేరడయ్యప్ప

బయలుదేరడయ్యప్ప బయలుదేరడయ్యప్ప

శ్రీశైలం కొండ పైకి చేరినాడు అయ్యప్ప

చేరినాడు అయ్యప్ప చేరినాడు అయ్యప్ప

శ్రీశైలం మల్లయ్యని పలకరించడయ్యప్ప

శ్రీశైలం మల్లయ్యని పలకరించడయ్యప్ప

కన్న తండ్రికి వందనాలు చేసినాడు అయ్యప్ప

కన్న తండ్రికి వందనాలు చేసినాడు అయ్యప్ప

ఓం శివాయ నమ శివాయ అన్నడు అయ్యప్ప

అక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప ఇక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

శ్రీశైలం కొండ నుండీ బయలుదేరడయ్యప్ప

బయలుదేరడయ్యప్ప బయలుదేరడయ్యప్ప

విజయవాడ కొండ పైకి చేరినాడు అయ్యప్ప

చేరినాడు అయ్యప్ప చేరినాడు అయ్యప్ప

బెజవాడ దుర్గమ్మను పలకరించడయ్యప్ప

బెజవాడ దుర్గమ్మను పలకరించడయ్యప్ప

ఆది శక్తికి వందనాలు చేసినాడు అయ్యప్ప

ఆది శక్తికి వందనాలు చేసినాడు అయ్యప్ప

జై భవానీ జై భవానీ అన్నడు అయ్యప్ప

అక్కడ ఉన్నాడయ్యప్పా ఇక్కడ ఉన్నాడయ్యప్పా

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

ఇంకా అక్కడ నుండీ నెరుగ

అయ్యప్ప ఎక్కడికి ఎల్లిండు స్వామి

పూజా భజన జరుగుచోటుకు వచ్చినాడు అయ్యప్ప

వచ్చినాడు అయ్యప్ప వచ్చినాడు అయ్యప్ప

అభిషేకం అర్చనలు స్వీకరించడయ్యప్ప

స్వీకరించడయ్యప్ప స్వీకరించడయ్యప్ప

డప్పు శీను భజనలన్నీ విన్నాడు అయ్యప్ప

డప్పు శీను భజనలన్నీ విన్నాడు అయ్యప్ప

స్వాములతో పేట తుళ్లి ఆడినాడు అయ్యప్ప

స్వాములతో పేట తుళ్లి ఆడినాడు అయ్యప్ప

విల్లాలి వీరనే వీర మణికంఠనే

వీరాధి వీరులంటా ముగ్గురన్నదమ్ములంట

స్వామి దింతకథోమ్ థోమ్

అయ్యప్ప దింతకథోమ్ థోమ్

అయ్యప్ప దింతకథోమ్ థోమ్

స్వామి దింతకథోమ్ థోమ్

స్వాములతో పేట తుళ్లి ఆడినాడు అయ్యప్ప

స్వాములతో పేట తుళ్లి ఆడినాడు అయ్యప్ప

అంధరికి అస్సీసులు

మనకి అందరికి అస్సీసులు ఇచ్చినాడు అయ్యప్ప

అక్కడ ఉన్నాడయ్యప్పా ఇక్కడ ఉన్నాడయ్యప్పా

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప

Akkada Vunnadayyappa Ikkada Vunnadayyappa Telugu Song Lyric – Dappu Srinu Ayyappa Songs

There is nothing here

There is nothing here

Wherever you are, you will be here for us

Wherever you are, you will be here for us

Wherever you are, you will be here for us

Leaving Sabarimala hill

Let’s go, let’s go

Ayyappa joined Pavana Pampanadi

Joined Ayyappa Joined Ayyappa

Pampa greeted Ganapati

Pampa greeted Ganapati

Ayyappa saluted the elder

Ayyappa saluted the elder

Ayyappa said Jai Ganesha Jai ​​Ganesha

There is nothing here

Wherever you are, you will be here for us

Wherever you are, you will be here for us

Take a bath in Pampa river and leave

Let’s go, let’s go

Ayyappa reached the top of Palanimalai hill

Joined Ayyappa Joined Ayyappa

Greetings to Lord Subrahmanya

Greetings to Lord Subrahmanya

Ayyappa saluted the child

Ayyappa called Velmuruga Velmuruga

There is nothing here

Wherever you are, you will be here for us

Wherever you are, you will be here for us

Starting from Palanimalai hill

Let’s go, let’s go

Ayyappa reached the top of Tirumala Hill

Joined Ayyappa Joined Ayyappa

Say hello to Edukondala Enkaiya

Say hello to Edukondala Enkaiya

Ayyappa saluted Kanna’s mother

Ayyappa saluted Kanna’s mother

Govinda named Ayyappa

Be there or be here

Wherever you are, you will be here for us

Wherever you are, you will be here for us

Starting from Tirumala hill

Let’s go, let’s go

Ayyappa reached the top of Srisailam hill

Joined Ayyappa Joined Ayyappa

Say hello to Srisailam Mallaiah

Say hello to Srisailam Mallaiah

Ayyappa saluted Kanna’s father

Ayyappa saluted Kanna’s father

Om Shivaya Nama Shivaya’s elder brother Ayyappa

There is nothing here

Wherever you are, you will be here for us

Wherever you are, you will be here for us

Leaving Srisailam hill

Let’s go, let’s go

Ayyappa reached the top of Vijayawada Hill

Joined Ayyappa Joined Ayyappa

Bejavada greets Durgamma

Bejavada greets Durgamma

Ayyappa saluted Adi Shakti

Ayyappa saluted Adi Shakti

Ayyappa called Jai Bhavani Jai Bhavani

Be there or be here

Wherever you are, you will be here for us

Wherever you are, you will be here for us

And from there Neruga

Where is Ayyappa Ellindu Swami?

Ayyappa came to the place where the pooja bhajan was taking place

Ayyappa came Ayyappa came

Abhishekam prayers are received

Received received received

Ayyappa heard all the bhajans of Dappu Sheen

Ayyappa heard all the bhajans of Dappu Sheen

Ayyappa played with Swami

Ayyappa played with Swami

Villali Veerane Veera Manikanthane

Like the heroic heroes, there are three

Swami Dintakathom Thom

Ayyappa Dintakathom Thom

Ayyappa Dintakathom Thom

Swami Dintakathom Thom

Ayyappa played with Swami

Ayyappa played with Swami

Assizes to the dark

Ayyappa gave assis to all of us

Be there or be here

Wherever you are, you will be here for us

Wherever you are, you will be here for us

Wherever you are, you will be here for us

Wherever you are, you will be here for us

Wherever you are, you will be here for us

 

 

అక్కడ వున్నడయ్యప్ప ఇక్కడ వున్నడయ్యప్ప తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Watch Video