అయ్యప్ప స్వామిని కొలవందిరా తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

అయ్యప్ప స్వామిని కొలవందిరా తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu


 


 

Singer Dappu Srinu
Composer Dappu Srinu
Music Sunkara Anjaneyulu
Song Writer Chowdam Srinivasarao

Lyrics

అయ్యప్ప స్వామిని కోలవండిరా

చీకు చింత లేలారా

ఆత్మ విద్యానందించు గురువు స్వామి

శబరిమలలో కొలువై ఉన్నాడు పదరా

స్వామి…..

అయ్యప్ప స్వామిని…

అయ్యప్ప స్వామిని కొలవండి

మాలాధరులై రారండి

పుట్టినందుకు ఒకసారైనా

శబరిమలకు వెల్లాలిఅండి

మనం పుట్టినందుకు ఒకసారైనా

శబరిమలకు వెల్లాలిఅండి

స్వామి శరణం అయ్యప్ప

శరణం శరణం అయ్యప్ప

స్వామి శరణం అయ్యప్ప

శరణం శరణం అయ్యప్ప

వ్యాపారముతో విసిగిన వారు

వ్యవహారములో మునిగిన వారు

వ్యాపారముతో విసిగియ వారు

వ్యవహారములో మునిగిన వారు

డబ్బుకు లోటు లేకపోయిన

మనశాంతి కరువైన వారు

అయ్యప్ప స్వామిని…

అయ్యప్ప స్వామిని కొలవండి

మాలాధరులై రారండి

పుట్టినందుకు ఒకసారైనా

శబరిమలకు వెల్లాలిఅండి

మనం పుట్టినందుకు ఒకసారైనా

శబరిమలకు వెల్లాలిఅండి

స్వామి శరణం అయ్యప్ప

శరణం శరణం అయ్యప్ప

స్వామి శరణం అయ్యప్ప

శరణం శరణం అయ్యప్ప

ఈ లోకంలో ఉన్న సుఖం

కాదేన్నటికీ శాశ్వతం

ఈ లోకంలో ఉన్న సుఖం

కాదేన్నటికీ శాశ్వతం

అయ్యప్ప స్వామి చెప్పిన సత్యం

మరువకు నరుడా అను నిత్యం

అయ్యప్ప స్వామిని…

అయ్యప్ప స్వామిని కొలవండి

మాలాధరులై రారండి

పుట్టినందుకు ఒకసారైనా

Read More  అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో కాళైకట్టె వివరాలు

శబరిమలకు వెల్లాలిఅండి

మనం పుట్టినందుకు ఒకసారైనా

శబరిమలకు వెల్లాలిఅండి

స్వామి శరణం అయ్యప్ప

శరణం శరణం అయ్యప్ప

స్వామి శరణం అయ్యప్ప

శరణం శరణం అయ్యప్ప

చీకటి నిండిన హృదయం లోపల

జ్ఞాన జ్యోతి వెలిగించుమురా

చీకటి నిండిన హృదయం లోపల

జ్ఞాన జ్యోతి వెలిగించుమురా

గురువులకే గురువు అయ్యప్ప స్వామి

జ్యోతి స్వరూపుడు ఉన్నాడు పదరా

అయ్యప్ప స్వామిని…

అయ్యప్ప స్వామిని కొలవండి

మాలాధరులై రారండి

పుట్టినందుకు ఒకసారైనా

శబరిమలకు వెల్లాలిఅండి

మనం పుట్టినందుకు ఒకసారైనా

శబరిమలకు వెల్లాలిఅండి

స్వామి శరణం అయ్యప్ప

శరణం శరణం అయ్యప్ప

స్వామి శరణం అయ్యప్ప

శరణం శరణం అయ్యప్ప

May Lord Ayyappa get well

Don’t you worry?

Guru Swami, who educates the soul

Padara is standing in Sabarimala

Swami….

Lord Ayyappa…

Measure Lord Ayyappa

Come as Maladhars

At least once for birth

Go to Sabarimala

Once we are born

Go to Sabarimala

Swami Saranam Ayyappa

Sharanam Sharanam Ayyappa

Swami Saranam Ayyappa

Sharanam Sharanam Ayyappa

Tired of business

Those who are engaged in affairs

They are tired of business

Those who are engaged in affairs

No shortage of money

Read More  అయ్యప్పస్వామి యాత్రలో శీరంగుత్తి వివరాలు

Those who lack peace of mind

Lord Ayyappa…

Measure Lord Ayyappa

Come as Maladhars

At least once for birth

Go to Sabarimala

Once we are born

Go to Sabarimala

Swami Saranam Ayyappa

Sharanam Sharanam Ayyappa

Swami Saranam Ayyappa

Sharanam Sharanam Ayyappa

Happiness in this world

Nothing is eternal

Happiness in this world

Nothing is eternal

The truth said by Ayyappa Swami

Forget about Naruda forever

Lord Ayyappa…

Measure Lord Ayyappa

Come as Maladhars

At least once for birth

Go to Sabarimala

Once we are born

Go to Sabarimala

Swami Saranam Ayyappa

Sharanam Sharanam Ayyappa

Swami Saranam Ayyappa

Sharanam Sharanam Ayyappa

Inside a heart filled with darkness

Do not light the lamp of knowledge

Inside a heart filled with darkness

Do not light the lamp of knowledge

Ayyappa Swamy is the Guru of Gurus

Padara has the appearance of Jyoti

Lord Ayyappa…

Measure Lord Ayyappa

Come as Maladhars

At least once for birth

Read More  శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి వారి మండల కాల దీక్ష నియమాలు?️

Go to Sabarimala

Once we are born

Go to Sabarimala

Swami Saranam Ayyappa

Sharanam Sharanam Ayyappa

Swami Saranam Ayyappa

Sharanam Sharanam Ayyappa

 

 

అయ్యప్ప స్వామిని కొలవందిరా తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Watch Video

Sharing Is Caring: