బ్లాస్ట్ బేబీ లిరిక్స్ గాడ్ ఫాదర్ తెలుగు సినిమా లిరిక్స్

బ్లాస్ట్ బేబీ లిరిక్స్ గాడ్ ఫాదర్ తెలుగు సినిమా లిరిక్స్ Lyrics  


బ్లాస్ట్ బేబీ లిరిక్స్ గాడ్ ఫాదర్ తెలుగు సినిమా లిరిక్స్


Singer తమన్ ఎస్
Composer రామజోగయ్య శాస్త్రి
Music తమన్ ఎస్
Song Writer రామజోగయ్య శాస్త్రి

Lyrics

Blast Baby Lyrics

Ho O O, Alpachino Alpachino

What You Want to Tell Me Know

Dil Kaseeno… Dil Kaseeno

Welcome Andhi… Don’t Say No

Lip’pu Meeno… Hippu Meeno

Guchhi Guchhi… Kiss Me Know

Thappu Ledhu… Gippu Ledhu

Haggu Lichhi… Crush Me Know

Dhoom Dhamaaka… Full Thadaakha

Yehi Mouka Aajaare

Inthadaakaa Vachhinaaka

Bun Ke Thoofa Cha Jaare

Tere Jaisaa Aur Kohi

Naahi Dhoojaare

Boss Boss Boss Boss

Boss Boss Boss Boss Ba Ba Ba

BaBa BaBa BaBa

Dil Pe Maaro Dishkiyaav

Blast Baby… Blast Baby

Blast Baby… Blast Baby

Blast Baby… Blast Baby

Blast Baby… Blast Baby

Blast Baby… Ee Night’u Neeku

Feast Baby… Feast Baby

Alpachino Alpachino

What You Want to Tell Me Know

Dil Kaseeno… Dil Kaseeno

Welcome Andhi Don’t Say No

Pattaas Mass… Action Hero

Muscles Tho… Whistle Yeyyaro

Kick Ass Moods… Darker Shades

Baitiki Thiyyaro

Is Raath Kaa.. Subahaa Nahee

Thu Share Shaa Laa Dhookaro

Nee Fire’lo Power Emito

Istampu Vesey Ro

Boss Boss Boss Boss

Boss Boss Boss Boss Ba Ba Ba

BaBa BaBa BaBa

Dil Pe Maaro… Dishkiyaav

Blast Baby… Blast Baby

Blast Baby… Blast Baby

Blast Baby… Blast Baby

Blast Baby Blast Baby

Blast Baby… Ee Night’u Neeku

Feast Baby… Feast Baby

బ్లాస్ట్ బేబీ లిరిక్స్ గాడ్ ఫాదర్ తెలుగు సినిమా లిరిక్స్

బ్లాస్ట్ బేబీ లిరిక్స్

హో ఓ ఓ, అల్పాచినో అల్పాచినో

మీరు నాకు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నారో తెలుసుకోండి

దిల్ కసీనో… దిల్ కసీనో

స్వాగతం అంధీ… వద్దు అని చెప్పకండి

లిప్పు మీనో… హిప్పు మీనో

గుచ్చి గుచ్చి… కిస్ మి నో

తప్పు లేదు… గిప్పు లేదు

హగ్గు లిచ్చి… క్రష్ మి నో

ధూమ్ ధమాకా… పూర్తి తడాఖా

యేహి మౌక ఆజారే

ఇంతదాక వచ్చినాకా

బున్ కే తూఫా చా జారే

తేరే జైసా ఔర్ కోహీ

నహీ ధూజారే

బాస్ బాస్ బాస్ బాస్

బాస్ బాస్ బాస్ బాస్ బా బా బా

బాబా బాబా బాబా

దిల్ పే మారో డిష్కియావ్

బ్లాస్ట్ బేబీ… బ్లాస్ట్ బేబీ

బ్లాస్ట్ బేబీ… బ్లాస్ట్ బేబీ

బ్లాస్ట్ బేబీ… బ్లాస్ట్ బేబీ

బ్లాస్ట్ బేబీ… బ్లాస్ట్ బేబీ

బ్లాస్ట్ బేబీ… ఈ నైట్’యు నీకు

ఫీస్ట్ బేబీ… ఫీస్ట్ బేబీ

అల్పాచినో అల్పాచినో

మీరు నాకు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నారో తెలుసుకోండి

దిల్ కసీనో… దిల్ కసీనో

స్వాగతం అంధీ వద్దు అని చెప్పకండి

పటాస్ మాస్… యాక్షన్ హీరో

కండరాలు తో… విజిల్ యెయ్యారో

కిక్ యాస్ మూడ్స్… డార్కర్ షేడ్స్

బైటికి తియ్యరో

రాత్ కా.. సుబాహా నహీ

థూ షేర్ షా లా ధూకరో

నీ ఫైర్’లో పవర్ ఎమిటో

ఇస్టంపు వేసేయ్ రో

బాస్ బాస్ బాస్ బాస్

బాస్ బాస్ బాస్ బాస్ బా బా బా

బాబా బాబా బాబా

దిల్ పే మారో… డిష్కియావ్

బ్లాస్ట్ బేబీ… బ్లాస్ట్ బేబీ

బ్లాస్ట్ బేబీ… బ్లాస్ట్ బేబీ

బ్లాస్ట్ బేబీ… బ్లాస్ట్ బేబీ

బ్లాస్ట్ బేబీ బ్లాస్ట్ బేబీ

బ్లాస్ట్ బేబీ… ఈ నైట్’యు నీకు

ఫీస్ట్ బేబీ… ఫీస్ట్ బేబీ

బ్లాస్ట్ బేబీ లిరికల్ వీడియో సాంగ్ చూడండి

 

 

బ్లాస్ట్ బేబీ లిరిక్స్ గాడ్ ఫాదర్ తెలుగు సినిమా లిరిక్స్ Watch Video