సెయింట్ జోసెఫ్ కేథడ్రల్ హైదరాబాద్

సెయింట్ జోసెఫ్ కేథడ్రల్, హైదరాబాద్ సెయింట్ జోసెఫ్స్ కేథడ్రల్ అనేది రోమన్ క్యాథలిక్ కేథడ్రల్, ఇది భారతదేశంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్‌లోని అబిడ్స్ మరియు కింగ్ కోఠికి ఉత్తరాన ఉన్న గన్‌ఫౌండ్రీ వద్ద ఉంది. ఇది హైదరాబాద్ ఆర్చ్ డియోసెస్ కేథడ్రల్ మరియు భారతదేశంలోని తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ మరియు సికింద్రాబాద్ నగరాల్లోని అత్యంత అందమైన చర్చిలలో ఒకటి. 1820 ADలో ఇప్పుడు నిర్మాణంగా ఉన్న దాని నిర్మాణం 1869లో ప్రారంభమైంది, అప్పుడు Fr. పొంటిఫికల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ …

Read more