బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్య తెలుగు పాట లిరిక్స్– డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్య తెలుగు పాట లిరిక్స్– డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu   Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics జై భోలో గణేష్ మహారాజ్ కి.. జై జై జై గణేష్ మోరియా గణపతి బప్పా మోరియా జై జై గణేష్ మోరియా గణపతి బప్పా మోరియా జై జై గణేష్ మోరియా గణపతి బప్పా …

Read more

అయ్యప్ప స్వామిని కొలవందిరా తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

అయ్యప్ప స్వామిని కొలవందిరా తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu     Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics అయ్యప్ప స్వామిని కోలవండిరా చీకు చింత లేలారా ఆత్మ విద్యానందించు గురువు స్వామి శబరిమలలో కొలువై ఉన్నాడు పదరా స్వామి….. అయ్యప్ప స్వామిని… అయ్యప్ప స్వామిని కొలవండి మాలాధరులై రారండి పుట్టినందుకు ఒకసారైనా …

Read more

అయ్యప్ప స్వామికి ఆరతి మందిరం తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

అయ్యప్ప స్వామికి ఆరతి మందిరం తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu   Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics అయ్యప్ప స్వామికి అరిటి మందిరం కొబ్బరి మువ్వల పచ్చ తోరణం స్వామియే.. అయ్యప్పో.. అయ్యప్పో.. స్వామియే.. స్వామియే.. అయ్యప్పో.. అయ్యప్పో.. స్వామియే.. హరిహర తనయుడు అందరి దేవుడు హరిహర తనయుడు అందరి దేవుడు …

Read more

అయ్యప్ప ఆటారా తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

అయ్యప్ప ఆటారా తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu     Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics అయ్యప్ప ఆటారా తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు శరణు శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణు శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణం.. స్వామియే స్వామి దింతకథోం అయ్యప్ప దింతకథోం అయ్యప్ప దింతకథోం …

Read more

అయ్యా బయలెల్లినాడో తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu

అయ్యా బయలెల్లినాడో తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu     Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics అయ్యా బయలెల్లినాడో….. అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో….. మణికంఠ స్వామి బయలెల్లినాడో….. అయ్యా బయలెల్లినాడో అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో అయ్యా బయలెల్లినాడో అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో అయ్యా బయలెల్లినాడో అయ్యప్ప స్వామి బయలెల్లినాడో అయ్యా బయలెల్లినాడో …

Read more

అక్కడ వున్నడయ్యప్ప ఇక్కడ వున్నడయ్యప్ప తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

అక్కడ వున్నడయ్యప్ప ఇక్కడ వున్నడయ్యప్ప తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu     Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics అక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప ఇక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప అక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప ఇక్కడ ఉన్నాడయ్యప్ప ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప ఎక్కడ ఉన్నా మనకోసం ఇక్కడకొస్తాడయ్యప్ప శబరిమల కొండనుండి బయలుదేరడయ్యప్ప …

Read more

ఐదు కొండలోడు స్వామి అయ్యప్ప తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

ఐదు కొండలోడు స్వామి అయ్యప్ప తెలుగు పాటల లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu Singer Dappu Srinu Composer Sunkara Anjaneyulu Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics అయ్యప్పో… అయ్యప్పా… ఐదు కొండలోడు స్వామి అయ్యప్ప ఓ స్వామీ.. మా స్వామీ.. స్వామి అయ్యప్పా ఐదు కొండలోడు స్వామి అయ్యప్ప ఓ స్వామీ.. మా స్వామీ.. స్వామి అయ్యప్పా ఐదు కొండలోడు స్వామి …

Read more

ఆదివా అయ్యప్ప తెలుగు పాట సాహిత్యం – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

ఆదివా అయ్యప్ప తెలుగు పాట సాహిత్యం – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu Singer Dappu Srinu Composer Chowdam Srinivasarao Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao Lyrics ఆడివా అయ్యప్ప స్వామి ఒడివ అయ్యప్ప ఆడివా అయ్యప్ప స్వామి ఒడివ అయ్యప్ప ఆడుతు రావయ్యా స్వామి పాడుతు రావయ్యా ఆడుతు రావయ్యా స్వామి పాడుతు రావయ్యా మెట్టు మీద మెట్టంటా పద్దెనిమిది మెట్లంట మెట్టు మీద …

Read more

చల్లండి బంతి పూలు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు

చల్లండి బంతి పూలు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu Singer Dappu Srinu Composer Dappu Srinu Devotional YouTube Channel Music Sunkara Anjaneyulu Song Writer Chowdam Srinivasarao   చల్లండి బంతి పూలు తెలుగు పాట లిరిక్స్ – డప్పు శ్రీను అయ్యప్ప పాటలు Lyrics – Dappu Srinu Lyrics చల్లండి బంతి పూలు తెలుగు పాట లిరిక్స్  – …

Read more

సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామావళి తెలుగు లిరిక్స్

సరస్వతీ అష్టోత్తర శత నామావళి తెలుగు లిరిక్స్ Lyrics – Saraswathi Ashtothara Satha Namavali Singer Saraswathi Ashtothara Satha Namavali Composer Saraswathi Ashtothara Satha Namavali Music Saraswathi Ashtothara Satha Namavali Song Writer Saraswathi Ashtothara Satha Namavali Saraswati Ashtottara Sata Namavili Telugu Lyrics Lyrics ఓం శ్రీ సరస్వత్యై నమః ఓం మహాభద్రాయై నమః ఓం మహామాయాయై నమః ఓం వరప్రదాయై నమః ఓం శ్రీప్రదాయై …

Read more