ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి మరియు మాట్లాడటానికి అందరికీ మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు

ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి మరియు మాట్లాడటానికి అందరికీ మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు అందరికీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి మరియు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇవి పిడిఎఫ్ ఫైల్స్ నేరుగా డౌన్‌లోడ్ చేయని గూగుల్ డ్రైవ్‌లో తెరవబడతాయి. కాబట్టి నిల్వ సమస్య ఉండదు. Google డిస్క్‌లో లింక్‌లను తెరవవచ్చు. మీకు నచ్చితే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. ఆంగ్లంలో తరగతి గది నిర్వహణ – ప్రపంచీకరణ కారణంగా ఇంగ్లీష్ అన్ని భాషలకు వ్యతిరేకంగా పుంజుకుంది. 1 వ ప్రమాణంలో …

Read more