జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in kathalapur Mandal of Jagtial District

 జగిత్యాల్ జిల్లా కొత్లాపూర్ మండలంలోని గ్రామాలు   గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు కొత్లాపూర్   Villages in kathalapur Mandal of Jagtial District   SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్ 1 అంబరిపేట 2024018 2 భూషణ్‌రావు పేట 2024003 3 బొమ్మెన 2024008 4 చింతకుంట 2024011 5 దులూరు 2024009 6 దుంపేట 2024010 7 గంభీర్పూర్ 2024013 8 ఇప్పపల్లె 2024015 9 కలికోట …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లియల్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in Mallial Mandal of Jagtial District

 జగిత్యాల్ జిల్లా మల్లియల్ మండలంలోని గ్రామాలు   గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు మల్లియల్     Villages in Mallial Mandal of Jagtial District   SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్ 1 బల్వంతపూర్ 2028015 2 గొర్రెగుండం 2028003 3 మద్దుట్ల 2028004 4 MALLIAL 2028008 5 మనలా 2028009 6 ముత్యంపేట 2028014 7 మైదంపల్లె 2028010 8 నూకపల్లె 2028007   జగిత్యాల్ …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in Jagtial Mandal of Jagtial District

జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు     గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు జగిత్యాల్           జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల్ మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in Jagtial Mandal of Jagtial District      SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్ 1 ధరూర్ 2020019 2 జగిత్యాల(గ్రామీణ) 2020013 3 జగిత్యాల్(అర్బన్) 2020025 4 మాథే 2020022 5 తిప్పన్నపేట 2020003     …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా మేడిపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు,Villages in Medipally Mandal of Jagtial District

 జగిత్యాల్ జిల్లా మేడిపల్లె మండలంలోని గ్రామాలు   గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు మేడిపల్లె   Villages in Medipally Mandal of Jagtial District   SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్ 1 భీమారం 2021014 2 దమ్మన్నపేట 2021008 3 గోవిందరం 2021017 4 కాచారం 2021011 5 కల్వకోట 2021009 6 కట్లకుంట 2021002 7 కొండాపూర్ 2021005 8 లింగంపేట 2021016 జగిత్యాల్ జిల్లా మేడిపల్లె …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు

జగిత్యాల్ జిల్లా కోరాట్ల మండలంలోని గ్రామాలు   గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు కోరాట్ల         SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్ 1 ఐలాపూర్ 2022002 2 చిన్నపాటిపల్లె 2022006 3 ధర్మరం 2002021 4 గుమ్లాపూర్ 2022013 5 జోగన్‌పల్లె 2022005 6 కల్లూరు 2022003 7 కోరట్ల (అర్బన్) 2022008 8 మాదాపూర్ 2022007 9 మోహన్‌రావు పేట 2022015 10 నాగుల్‌పేట 2022011 …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు   గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు  రైకల్    జగిత్యాల్ జిల్లా రైకల్ మండలంలోని గ్రామాలు   SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్ 1 అల్లీపూర్ 2003019 2 ఆలుర్ 2003016 3 భూపతిపూర్ 2003013 4 బోర్నపల్లె 2003001 5 చింతలూరు 2003006 6 దేవన్‌పల్లె 2003002 7 ధర్మాజిపేట 2003015 8 ఇట్కియల్ 2003008 9 కట్కపూర్ 2003003 10 కిస్టాంపేట్ …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు     గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు ఇబ్రహీంపట్నం        జగిత్యాల్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని గ్రామాలు     SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్ 1 అమ్మక్కపేట 2001014 2 బర్తీపూర్ 2001003 3 డబ్బా 2001013 4 ఎర్దండి 2001002 5 ఎర్రాపూర్ 2001015 6 ఫకీర్ కొండాపూర్ 2001008 7 గోడూర్ 2001010 8 ఇబ్రహీంపట్నం 2001011 …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు   గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు ధర్మపురి        జగిత్యాల్ జిల్లా ధర్మపురి మండలంలోని గ్రామాలు       SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్ 1 ఆరెపల్లె 2005001 2 ధర్మపురి 2005009 3 డోనర్ 2005006 4 దోంతపూర్ 2005002 5 జైనా 2005004 6 కమలాపూర్ 2005011 7 నగరం 2005012 8 నెరెల్లా 2005007 9 …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు

జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు   గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు జగిత్యాల రూరల్   జగిత్యాల్ జిల్లా జగిత్యాల రూరల్ మండలంలోని గ్రామాలు   SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్ 1 అనంతరం 2020010 2 అంతర్‌గోమ్ 2020018 3 చెల్గల్ 2020015 4 ధర్మరం 2020024 5 గుల్లపేట 2020005 6 హబ్సిపూర్ 2020007 7 జబితాపూర్ 2020023 8 కల్లెడ 2020009 9 కండ్లపల్లె …

Read more

జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు

 జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు     గ్రామాల జాబితా జిల్లా పేరు జగిత్యాల్ మండలం పేరు బుగ్గరం          జగిత్యాల్ జిల్లా బుగ్గరం మండలంలోని గ్రామాలు     SI.నో గ్రామం పేరు గ్రామం కోడ్ 1 బీర్సాని 2005021 2 బుగ్గరం 2005015 3 చిన్నపురం 2005014 4 గంగపురం 2019001 5 గోపులాపూర్ 2005016 6 మద్దునూర్ 2005018 7 షకల్లా 2019004 8 సిరికొండ 2005022 …

Read more