తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మద్నూర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మద్నూర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం         సలాబత్పూర్ మద్నూర్ 1 మద్నూర్ 2 చిన్న శేక్కర్గ 3 పెద్ద శేక్కర్గ 4 గోజేగావ్ 5 సోనాల 6 తాడి హిప్పెర్గా 7 మహల్సాపూర్ 8 లింబూర్ 9 హస్సా టాక్లీ 10 పెద్ద టాక్లీ 11 సిర్పూర్ 12 చిన్నాపూర్ 13 మహ్దాన్ హిప్పెర్గా 14 ఎలెగావ్ 15 కుర్లా 16 ఎన్భుర 17 డోంగ్లీ 18 …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నిజాంసాగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం     శనివారపేట నిజాంసాగర్ 1 నిజాంసాగర్ 2 తెలగపూర్ 3 కోనంపల్లె 4 రాఘవపల్లె 5 రంగాపూర్ 6 సింగీతం 7 నర్సాపూర్ 8 వెంగళంపల్లె 9 మక్దుంపూర్ 10 గాలిపూర్ 11 కోమలంచ 12 తుంకేపల్లె 13 తుర్కపల్లె 14 శైర్ఖాన్పల్లె 15 నర్వ 16 బూర్గుల్ 17 గుంకుల్ 18 గోర్గల్ 19 మాగీ 20 వడ్డేపల్లె 21 మల్లూరు 22 …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రామారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం       1 రామారెడ్డి * 2 రాధాయిపల్లె 3 ఉప్పల్వాయి 4 మోషంపూర్ 5 పోసానిపేట 6 గొల్లపల్లె 7 రామారెడ్డి 8 ఇస్సన్నపల్లె 9 కన్నాపూర్ 10 రంగంపేట 11 మద్దికుంట 12 రెడ్డిపేట 13 ఘనపూర్ (ఆర్) 14 అన్నారం 15 సింగరాయిపల్లి

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం       1 రాజంపేట* 2 పొందుర్తి (శివపల్లి హామ్లెట్‌తో సహా) 3 తలమడ్ల 4 పెద్దపల్లె 5 అర్గొండ (బస్వన్నపల్లి హామ్లెట్‌తో సహా) 6 కొండాపూర్ 7 గుండారం (ఎల్లారెడ్డిపల్లి హామ్లెట్‌తో సహా) 8 సిద్ధాపూర్

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మండలాలు

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మండలాలు       బాన్సువాడ రెవెన్యూ డివిజన్   మండలాలు 1  బాన్సువాడ 2  బీర్కూర్ 3  బిచ్కుంద 4   జుక్కల్ 5 మద్నూర్ 6 నిజాంసాగర్ 7  పిట్లం 8 నస్రుల్లాబాద్ 9 పెద్ద కొడప్‌గల్       కామారెడ్డి రెవెన్యూ డివిజన్ మండలాలు 10 కామారెడ్డి 11  భిక్నూర్ 12  రాజంపేట 13  దోమకొండ 14  మాచారెడ్డి 15  రామారెడ్డి 16  బీబీపేట్ 17  తాడ్వాయి 18  సదాశివనగర్ 19 యల్లారెడ్డి …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా తాడ్వాయి మండలము గ్రామాలు సమాచారం     1 తాడ్వాయి 2 కంకల్ 3 కేలోజివాడి 4 సంగోజివాడి 5 బ్రాహ్మణపల్లె 6 చందాపూర్ 7 పెద్ద డెమి 8 యర్రపహాడ్ 9 తాడ్వాయి 10 కృష్ణాజివాడి 11 అబ్దుల్లానగర్ 12 బ్రహ్మాజీవాది 13 చిన్న డెమి 14 ఎండ్రియాల్ 15 నందివాడ 16 చిట్యాల్ 17 సోమరం 18 వెంకాయలపల్లె 19 సంతాయిపేట 20 దేవాయిపల్లె

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా లింగంపేట్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా లింగంపేట్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం       కంచమహల్ లింగంపేట్ 1 లింగంపేట్ 2 కొండాపూర్ 3 మోంబాజీపేట 4 బాణాపూర్ 5 కోర్పోల్ 6 నల్లమడుగు 7 మోతా 8 యెల్లారం 9 లింగంపల్లె (ఖుర్ద్) 10 నాగారం 11 బయంపల్లె 12 జల్దిపల్లె 13 భవానీపేట 14 రాంపూర్ 15 బోనల్ 16 మంగారం 17 లింగంపేట్ 18 షెట్‌పల్లె 19 పెరుమాళ్ల 20 షట్పల్లె 21 …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం       వెంకటాపూర్ ఎల్లారెడ్డి 1 యల్లారెడ్డి 2 హేమగిరి 3 వెల్లుట్ల 4 అడ్విలింగల్ 5 జాన్కంపల్లె (ఖుర్ద్) 6 కొట్టాల్ 7 లక్ష్మాపూర్ 8 హాజీపూర్ 9 లింగారెడ్డిపేట 10 తిమ్మారెడ్డి 11 అన్నాసాగర్ 12 మఠంపల్లె 13 సోమవారపేట 14 మౌలానాఖేడ్ 15 గండిమాసానిపేట 16 తిమ్మాపూర్ 17 మీసాన్‌పల్లె 18 దేవనపల్లె 19 వెంకటాపూర్ (అగ్రహారం) 20 మల్లాయిపల్లె …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం         1 జుక్కల్ 2 మాదాపూర్ 3 హంగర్గా 4 కథల్వాడి 5 బిజ్జల్వాడి 6 పడంపల్లె 7 నాగల్‌గావ్ 8 చిన్న ఎడ్గి 9 పెద్ద ఏడ్గి 10 లాంగావ్ 11 కాంతాలి 12 పెద్ద గుల్లా 13 చిన్న గుల్లా 14 గుండూరు 15 జుక్కల్ 16 రుద్రపహాడ్ 17 లాడేగావ్ 18 ఖేమరాజా కల్లాలి 19 కౌలాస్ …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలము గ్రామాలు సమాచారం     1 బాన్సువాడ 2 వాసుదేవపల్లె 3 సోమేశ్వరుడు 4 దేశాయిపేట 5 పోచారం 6 చిన్న రాంపూర్ 7 ఖడ్లాపూర్ 8 హన్మాజీపేట 9 సంగోజిపేట 10 కోనాపూర్ 11 ఇబ్రహీంపేట 12 సింగరాయిపల్లె