తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా పెద్ద కొడప్‌గల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం,Kamareddy District Pedda Kodapgal Mandal Village Information

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా  పెద్ద కొడప్‌గల్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం     Kamareddy District Pedda Kodapgal Mandal Village Information 1 పెద్ద కొడప్‌గల్* 2 పెద్ద కొడప్‌గల్ 3 అంజని 4 కస్లాబాద్ 5 బేగంపూర్ 6 వడ్లం 7 తుప్దాల్ (కౌలాసా) 8 జగన్నాథపల్లె 9 చిన్న తక్కడ్పల్లె 10 శివపూర్- జుక్కల్ 11 లింగంపల్లి (విట్టల్‌వాడి) 12 పోచారం 13 కాటేపల్లి- పిట్లం Tags:kamareddy district,kamareddy,kodapgal kamareddy,kamareddy district …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం మండలము గ్రామాలు సమాచారం,Telangana State Kamareddy District Pitlam Zone Villages Information

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం మండలము గ్రామాలు సమాచారం     Telangana State Kamareddy District Pitlam Zone Villages Information సోన్‌పేట్ పిట్లం 1 పిట్లం 2 కోరంపల్లె 3 పరేడ్పల్లె 4 బండపల్లె 5 మద్దెలచెర్వు 6 బొల్లకపల్లె 7 చిన్న గౌరారం 8 పెద్ద రాంపూర్ 9 కుర్తి 10 సిద్దాపూర్ 11 చిల్లంగి 12 అల్లాపూర్ 13 బర్నాపూర్ 14 ధర్మారం 15 చిన్న కొడప్‌గల్ 16 కిష్టాపూర్ …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా భిక్నూర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా భిక్నూర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం   1 భిక్నూర్ 2 రామేశ్వరపల్లె 3 అంతంపల్లె 4 లక్ష్మీదేవిపల్లె 5 కాచాపూర్ 6 భిక్నూర్ 7 గుర్జకుంట 8 రైగట్లపల్లె 9 బస్వాపూర్ 10 మల్లుపల్లె 11 పెద్దమల్లారెడ్డి 12 కంచెర్ల 13 ఇసన్నపల్లె 14 భాగీరథిపల్లె 15 తిప్పాపూర్

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం       1 సదాశివనగర్ 2 పద్మాజివాడి 3 తుక్కోజివాడి 4 తిమ్మాజివాడి 5 ధగ్గి 6 కమ్మాజివాడి 7 కొల్వారల్ 8 సదాశివ నగర్ 9 తిర్మన్‌పల్లె 10 మార్ఖల్ 11 మోడెగావ్ 12 లింగంపల్లె 13 మూఢోజివాడి 14 జనగాన్ 15 ధర్మారావుపేట 16 అమర్లబండ 17 కుప్రియాల్ 18 అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి 19 వజ్జేపల్లి (కలాన్) 20 వజ్జెపల్లి (కుర్దూ) …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా గాంధారి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా గాంధారి మండలము గ్రామాలు సమాచారం         1 గాంధారి 2 దుర్గం 3 సోమరం 4 బుర్గుల్ 5 కరక్వాడి 6 బొప్పాజివాడి 7 తిప్పరం 8 గుజ్జుల్ 9 బంగారువాడి 10 నేరల్ 11 కాటేవాడి 12 నాగ్లూర్ 13 పెద్ద గౌరారం 14 వెంకటాపూర్ 15 నర్సాపూర్ (ముధోలి) 16 మధోలి 17 సర్వాపూర్ 18 సీతాయిపల్లె 19 గండివేట్ 20 చిన్నాపూర్ 21 …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా కామారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా కామారెడ్డి మండలము  గ్రామాలు సమాచారం         1 కామారెడ్డి 2 ఎలిచ్‌పూర్ 3 అడ్లూర్ 4 ఇస్రోజివాడి 5 గార్గుల్ 6 తిమ్మక్కపల్లె 7 గూడెం 8 ఉగ్గవాయి 9 శాబ్దిపూర్ 10 రామేశ్వరపల్లె 11 దేవనపల్లె 12 లింగాపూర్ (R) 13 సారంపల్లె 14 క్యాసంపల్లె 15 రాఘవాపూర్ 16 పాతరాజంపేట 17 చిన్న మల్లారెడ్డి 18 తిమ్మక్కపల్లె 19 లింగాయపల్లె 20 కొత్తలపల్లె 21 …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డిపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా నాగిరెడ్డిపేట మండలము గ్రామాలు సమాచారం       యర్రారం నాగిరెడ్డిపేట 1 నాగిరెడ్డిపేట 2 అచ్చాయిపల్లె 3 జలాల్పూర్ 4 రామక్కపల్లె 5 కన్నారెడ్డి 6 జప్తి జాన్కంపల్లె 7 బొల్లారం 8 ధర్మారెడ్డి 9 రాఘవపల్లె 10 మాసన్పల్లె 11 ఆత్మకూర్ 12 పరిణతి 13 తాండూరు 14 అక్కంపల్లె 15 వెంకంపల్లె 16 లింగంపల్లె (కలన్) 17 నాగిరెడ్డిపేట 18 చినూర్ 19 గోలిలింగాలు 20 మాల్తుమ్మెడ …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బీబీపేట్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

 తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బీబీపేట్ మండలము గ్రామాలు సమాచారం         1 బీబీపేట్ * 2 తుజాల్పూర్ 3 యాదరం 4 రాంరెడ్డిపల్లె 5 మల్కాపూర్ 6 ఇస్సానగర్ (ఉప్పర్‌పల్లి) 7 జనగాన్ 8 కోనాపూర్ 9 మహమ్మదాపూర్ 10 రామచంద్రపూర్

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుండ మండలము గ్రామాలు సమాచారం     1 బిచ్కుండ 2 అజోలా 3 గుండెకల్లూరు 4 ఖట్గావ్ 5 శెట్లూరు 6 మేకా 7 హస్గుల్ 8 సిర్సముందర్ 9 గోపనపల్లె 10 బిచ్కుంద 11 కందరపల్లె 12 ఫత్లాపూర్ 13 దౌలతాపూర్ 14 మల్కాపూర్ 15 చిన్న ధడ్గీ 16 చిన్న దేవడ 17 పెద్ద దేవడ 18 పెద్ద ధడ్గీ 19 పుల్కల్ 20 వాజిద్‌నగర్ 21 …

Read more

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం

తెలంగాణ రాష్ట్రం కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలము గ్రామాలు సమాచారం       1 మాచారెడ్డి 2 సోమారంపేట 3 తడ్కపల్లె 4 రాజ్‌ఖాన్‌పేట 5 అక్కపూర్ 6 మాచారెడ్డి 7 అంతంపల్లె 8 ఇస్సాయిపేట 9 పోతారం 10 భవానీపేట 11 పాల్వంచ 12 దేవునిపల్లె 13 యల్లప్గొండ 14 ఫరీద్‌పేట 15 వాడి 16 చుక్కాపూర్ 17 బండ రామేశ్వరపల్లె 18 లచ్చపేట 19 ఘన్‌పూర్ (ఎం)