తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని కామేపల్లి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

 తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలోని కామేపల్లి మండలంలోని గ్రామాల జాబితా   బర్ల గూడెం బాసిత్ నగర్ కెప్టెన్ బంజర్ గరిడేపల్లి గోవింద్రాల జగన్నాధ తాండ జాస్తిపల్లి జోగ్ గూడెం కామేపల్లి కొమ్మినేపల్లి కొత్త లింగాల లాల్య తాండ మద్దులపల్లి ముచ్చెర్ల నెమలిపురి పాతలింగాల పింజరమడుగు పొన్నెకల్ రామకృష్ణ పురం రుక్కి తండా సాతానిగూడెం టేకుక తాండ తాళ్లగూడెం వూటుకూరు Tags: prakasam district kamepalli,kamepalli incident prakasam district,khammam district,khammam visiting places,kamepalli doctor,road accident …

Read more