భారతదేశంలో మతాన్ని ఎలా మార్చాలి?

భారతదేశంలో మతాన్ని ఎలా మార్చాలి? భారత రాజ్యాంగం మత స్వేచ్ఛను మన ప్రాథమిక హక్కులలో ఒకటిగా పేర్కొంది. నోటరీ చేయబడిన అఫిడవిట్ చేయడం, వార్తాపత్రిక ప్రకటనలు ఇవ్వడం మరియు జాతీయ గెజిట్‌లో మార్పును తెలియజేయడం ద్వారా మీరు మీ మతాన్ని చట్టబద్ధంగా మార్చుకోవచ్చు. భారతదేశంలో మతాన్ని ఎలా మార్చాలో & మతపరమైన సర్టిఫికేట్ ఎలా పొందాలో మీకు తెలుసా? భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం మరియు భారతీయులమైన మనం ఈ వాస్తవాన్ని గురించి ఎల్లప్పుడూ గర్విస్తున్నాము. మనం …

Read more