జింక సింహం కథ… తప్పక చదవండి

జింక సింహం కథ… తప్పక చదవండి అది ఒక అందమైన  జింకల వనం. అందులో జింక జాతులు ఆనందంగా, నిర్భయంగా జీవిస్తున్నాయి. ఒకసారి ఆ వనం నుంచి ఒక జింక దారి తప్పి, వేరే అడవిలోకి వెళ్ళింది. అక్కడ దానికి ఎన్నెన్నో కొత్త కొత్త జంతువులు కనిపించాయి. తోడేళ్ళనూ, పులులనూ, సింహాలనూ, నక్కలనూ తొలిసారి అక్కడే చూసింది. అక్కడ ఒక కొమ్ముల జింక ఎదురై- ‘‘ఓ జింక సోదరా! ఈ అడవిలో నిన్నెప్పుడూ చూడలేదే!’’ అంది. ‘‘అవును. మాది …

Read more

బహుమానం చిన్న కధ చదవండి

బహుమానం చిన్న కధ చదవండి ??బహుమానం?? బీర్బల్‌ శాకాహారి. మద్యమూ, మాంసమూ ముట్టుకోడు. ఒకరోజు అక్బర్‌ చక్రవర్తి బీర్బల్‌కు ఒక కోడిని బహుమతినివ్వాలన్న కోరిక కలిగింది. ఆ రోజు దర్బార్‌లో అందరి ముందు ” బీర్బల్‌ నీకు ఒక బహుమతి ఇస్తాను. అది తినదగినదే. మరి నీవు తింటావా? ” అని అడిగాడు. ‘చక్రవర్తి ఏ ప్రశ్న వేసినా అందులో ఏదో మర్మం దాగి వుంటుంది. ఈసారి తనను ఎందులోనో ఇరికించాలనుకుంటున్నారు ‘ అని ఒక్కక్షణం ఆలోచించి …

Read more

భారతీయుడా మజకా

భారతీయుడా మజకా   ఇంకాసేపట్లో విమానం ల్యాండవ్వబోతుంది! “ఇందాకటి నుంచి అడగాలనుకుంటున్నా!మీరు భారతీయులా?” అని రామ్ ని అడిగాడు రహీమ్! “అవును!నాది భారతదేశం! నా పేరు రామ్!మరి మీరు?” అని  స్నేహ పూర్వకంగా అడిగాడు రామ్! “నాది పాకిస్థాన్! నా పేరు రహీమ్!మీ నామాలు,మీ కట్టు బొట్టు చూస్తే నాకు జాలేస్తుంది!”అని వెటకారంతో తనని తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు! ” ఓ అలాగా? ఎందుకని జాలి?? కాస్త వివరంగా చెప్పండి?” అని అడిగాడు రామ్! ” మనందరికీ …

Read more