అప్పులకు స్వస్తి చెప్పే ఐశ్వర్య దీపం.. ఎలా వెలిగించాలి?

అప్పులకు స్వస్తి చెప్పే ఐశ్వర్య దీపం.. ఎలా వెలిగించాలి? శ్రీ మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం కోసం ఐశ్వర్య దీపాన్ని వెలిగించడం ద్వారా సకలసంపదలు చేకూరుతాయి. సంపద కోసం, అప్పులు తీరడం కోసం నానా తంటాలు పడేవారు ఐశ్వర్య దీపాన్ని శుక్రవారం సూర్యోదయానికి ముందు సూర్యోదయానికి తర్వాత వెలిగించిన వారికి అప్లైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి. వృధా ఖర్చు తగ్గుతుంది. సంపద చేతిలో నిలుస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు వుంటాయి. అరకొర జీతంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి ఐశ్వర్య దీపం ద్వారా ఆదాయం వుంటుంది. …

Read more

స్త్రీలు కొన్ని పనులు చెయ్యాలి కొన్ని పనులు చేయకూడదని పెద్దలు పదే పదే అంటుంటారు ఎందుకు

స్త్రీలు కొన్ని పనులు చెయ్యాలి కొన్ని పనులు చేయకూడదని పెద్దలు పదే పదే అంటుంటారు ఎందుకు   స్త్రీలు కొన్ని పనులు చెయ్యాలి కొన్ని పనులు చేయకూడదని పెద్దలు పదే పదే అంటుంటారు. నిజానికి మూఢ నమ్మకాలు అనుకుంటారు కానీ అన్ని కాకపోయినా కొన్ని పనులను ఆరోగ్యపరంగా చేయకూడదని పెద్దవాళ్ళు ఆలోచించి చెప్తుంటారు. వాటిని ఆచరించడం వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం… * స్త్రీలు గుమ్మడి కాయను కొట్టకూడదు. అలా చేయడం …

Read more