పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్ష కేంద్రాలు   పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో AP ప్రభుత్వ కోవిడ్ పరీక్షా కేంద్రాలు | పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో కోవిడ్-19 పరీక్ష కేంద్రాలు స.నెం. కోవిడ్-19 టెస్టింగ్ సెంటర్ ఫెసిలిటీ రకం ఫోన్ నంబర్ 1 కోయిడా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9640048575 2 వేలైర్పాడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 8639737484 3 కుకునూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9618239468 4 అమరవరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం 9492806614 5 పుల్లా ప్రాథమిక ఆరోగ్య …

Read more