కమాండ్ ప్రాంప్ట్ “CMD” ద్వారా Windows 7లో IP చిరునామాను ఎలా కనుగొనాలి,How To Find IP Address In Windows 7 Via Command Prompt Cmd

కమాండ్ ప్రాంప్ట్ “CMD” ద్వారా Windows 7లో IP చిరునామాను ఎలా కనుగొనాలి CMD ప్రాంప్ట్ ఉపయోగించకుండా విండోస్ 7లో IP చిరునామాను కనుగొనే విధానం ఏమిటి? కమాండ్ (CMD) ప్రాంప్ట్ ద్వారా Windows 7లో IP చిరునామాను కనుగొనే విధానం ఇది: ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ చిరునామాకు IP చిరునామా చిన్నది. IP చిరునామా అనేది TCP/IP నెట్‌వర్క్‌లోని కంప్యూటర్ లేదా పరికరానికి ఐడెంటిఫైయర్. గమ్యం యొక్క IP చిరునామా ఆధారంగా TCP/IP చిరునామా ప్రోటోకాల్ రూట్ …

Read more