మానవుడు చెయ్యకూడని ధర్మాలు

మానవుడు చెయ్యకూడని ధర్మాలు

 • * పరిగెత్తిన వారికి, ఆవులించే వారికీ మరియు స్నానం చేయువారికి  – నమస్కరించవద్దు.
 • * భార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు నది లేదా సముద్రంలో స్నానం చేయవద్దు. అలాగే, షేవింగ్ లేదా క్లైంబింగ్ అనుమతించబడదు.
 • * స్త్రీలను కాటుక పెట్టుకునేటప్పుడూ, స్నానం చేసేటప్పుడూ. చూడరాదు
 • * సూర్యోదయం మరియు సూర్యాస్తమయాన్ని నీటిలో లేదా అద్దంలో చూడవద్దు.
 • * నీటిలో అతని స్వంత నీడను చూడండి మరియు రాత్రి చెట్ల ఆకులను కత్తిరించండి.
మానవుడు చెయ్యకూడని ధర్మాలు
 • రాత్రిపూట బావికి నీరు పెట్టవద్దు.
 • * తలకు మరియు శరీరానికి నూనె రాసి మూత్ర విసర్జన చేయవద్దు.
 • * భార్య తింటుంది, అరుస్తుంది | మీ భార్యను లేదా తుమ్ముతున్న భార్యను చూడవద్దు. మీరు దానిని చూడవలసి వస్తే, వెంటనే తిరగండి.
 •  * చతుర్దశినాడు పాలపుంత, అమావాస్య నాడు మరియు సంసారసుఖాన్ని గురించి మర్చిపో. –
 • *  మొలత్రాడు లేకుండా మగవాడు ఎట్టి స్థితిలో ఉండరాదు.
 • * స్త్రీ పగటిపూట గుమ్మడికాయను పగులకొట్టరాదు , మగ వాడు  దీపాన్ని ఆర్పరాదు .
 • * జంతువులు మరియు పాలు తాగే దూడలపై దాడి చేయరాదు.
Read More  తపస్సు..అంటే ఏమిటి
Sharing Is Caring:

Leave a Comment