U అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

U అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

 

ఉచత
ఉచథ్యా
ఉచ్చదేవా
ఉచ్చధ్వజ
ఉచ్చఘన
ఉచ్చైఃశ్రవస్
ఉచ్చైర్ధమాన్
ఉచ్చైర్మన్యు
ఉచ్చక
ఉచ్చాల
ఉక్సెడిన్
ఉచ్ఛ్రేయ
ఉచిత్

U అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

ఉచ్ఛ్రత
ఉచ్చుడ
ఉచదేవ్
ఉదధి
ఉదధిరాజా
ఉదజ
ఉదర్
ఉదారక్
ఉదారత్
ఉదార్చిలు
ఉదరస
ఉదత్
ఉదయ్
ఉదయాచల్
ఉదయన్
ఉదయసూరియన్
ఉదయవీర్

U అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
ఉదయిన్
ఉదయరాజ్
ఉద్బల
ఉద్భవ్
ఉద్ధర్
ఉద్ధవ్
ఉద్దీప్
ఉద్దీరన్
ఉద్దీష్
ఉదేశ్
ఉద్గం
ఉద్గత్
ఉద్గత
ఉద్గిత్
ఉదిత్
ఉడు
ఉడుప్
ఉదురాజ్
ఉద్యమం
ఉద్యాన్
ఉద్యాత్
ఉదయ కుమార్

U అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు

ఉగ్రక్
ఉగ్రేష్
ఉజాగర్
ఉజాలా
ఉజయ్
ఉజేష్
ఉజిత్ర
ఉజ్జేంద్ర
ఉజ్వల్, ఉజ్జల
ఉక్సాన్
ఉక్తవ్
ఉలగన్
ఉలగరసన్
ఉలగప్పన్
ఉల్లాస్
ఉల్ముక్
ఉల్లాసిత్
ఉమానంత్, ఉమాకాంత్

U అక్షరంతో అబ్బాయి పేర్లు ముద్దు పేర్లు తెలుగు పిల్లల పేర్లు
ఉమానంద్
ఉమంగ్
ఉమాపతి
ఉమాప్రసాద్
ఉమాశంకర్
ఉమేద్
ఉమేష్
ఉమ్రావ్
ఉన్మా
ఉమాపతి
ఉమాకాంత్
ఉన్మైవిళంబి
ఉన్మేష్

అబ్బాయి పేర్లు

 అబ్బాయిలు పేర్లు A-Z
  చిన్న పిల్లల పేర్లు అబ్బాయిల పేర్లు
  కవల అబ్బాయిల పేర్లు
  A అక్షరం తో  అబ్బాయి పేర్లు
  B అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  C అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  D అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  E అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  F అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  G అక్షరం తో   అబ్బాయిల పేర్లు
  H అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  I అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  L అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  J అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  K అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  M అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  N అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  O అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
P అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  Q అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  R అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  S అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  T అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  V అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
  U  అక్షరం తో అబ్బాయి పేర్లు
W | X | Z అక్షరాల తో అబ్బాయి పేర్లు

ఉమేశ్వర్
ఉన్నట్
ఉపాదేయ
ఉపగుప్తుడు
ఉపజిత్
ఉపమన్యు
ఉపనార్
ఉపేంద్ర
ఊర్జస్విన్
ఉర్జిత
ఉరూజ్
ఉరుగే
ఊర్విభుజ్
ఉషాకాంత
ఉస్మాన్
ఉత్తల
ఉట్
ఉటంక
ఉత్తమబల
ఉత్తమాః
ఉత్తమమణి
ఉత్తమతేజస్
ఉత్తమేష్
ఉత్తాన్స
ఉత్కర్ష
ఉత్పల్
ఉత్పలాక్ష్
ఉత్సవ్
ఉత్తల్
ఉత్తమ్
ఉత్తర

#babynames #uniquebabynames @girlbabynames #boynamesbaby most names baby names 2020 cute baby names top baby names 2023 baby names 2022 baby names unique baby names girl boy baby names and meanings baby names after baby names app baby names a-z baby names after nature baby names after baby names a to z baby names and from the bible baby names baby names a baby names girl baby names boy a baby names boy a girl baby names in tamil a baby names unisex a boy baby names in tamil a baby names unique a girl baby names hindu baby names boy baby names by meaning baby names boy unique baby names book baby names by year baby names baby names by letter baby names banned in the us baby names by origin boy baby names unique boy baby names in tamil boy baby names 2020 boy baby names 2021 beautiful baby names girl boy baby names and meanings boy baby names muslim boy baby names christian baby names colors baby names country baby names classic baby names cute baby names
ఉత్తరాక్
ఉత్తియ
ఉజైర్