నందీశ్వరుడు పరమేశ్వరుని ఎదుట ఎందుకు వుంటాడో తెలుసా?

నందీశ్వరుడు పరమేశ్వరుని ఎదుట ఎందుకు వుంటాడో తెలుసా?

శివుడు అంటే చెడును చంపేవాడు. కాబట్టి అతను విష్ణువు మరియు బ్రహ్మ విగ్రహం అయ్యాడు. దేవతల శక్తిలో పూర్తిగా మునిగిపోయి అర్ధనారీశ్వరుని రూపంలో కనిపించే ఏకైక వ్యక్తి శివుడు. అందుకే శివుడిని ఆరాధించడం అంటే శక్తిని పూజించినట్లే
చెడును చంపేవాడు శివుడు. కాబట్టి అతను విష్ణువు మరియు బ్రహ్మ విగ్రహం అయ్యాడు. అర్ధనారీశ్వరుని రూపంలో కనిపించే ఏకైక వ్యక్తి శివుడు దేవతల శక్తిలో పూర్తిగా మునిగిపోయాడు. అందుకే శివుడిని ఆరాధించడం అంటే శక్తిని పూజించినట్లే. అడగకుండానే బహుమతులు ఇవ్వబడినందున శివుడికి భోలాశంకర్ అనే పేరు పెట్టారు. అందుకే శివదర్శనానికి లోబడే వారు ఏ కోరికనైనా తీర్చగలరు. శివుని ఆశీస్సులు ఉన్నవారు మాత్రమే దర్శనం చేయవచ్చు. ఈ శివ దీక్ష చేయడం ద్వారా నందీశ్వరుడు శివుని దీవెనలు ఎలా పొందారో మనకు తెలుసు.
శివుడి స్థానంలో నందీశ్వరుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. నందీశ్వరుడు లేకుండా ఏ శివాలయం పూర్తి కాదు. శివుని సన్నిధి అంటే నందీశ్వరుడు ఉండి తీరాలి. శివుడి క్రమశిక్షణ ఫలితంగా, నందీశ్వరుడికి అలాంటి అదృష్టం లభించింది. నందీశ్వరుని తండ్రి పేరు షిర్దు మరియు అతను శివుని భక్తుడు. అతను పునరుత్పత్తి కోసం శివ దీక్ష చేశాడు. ఫలితంగా, నందీశ్వరన్ జన్మించాడు. నందీశ్వరన్ మంచి గుణాలతో పెరుగుతాడు. ఒకరోజు నారా వచ్చి, ఈ పిల్లవాడు మైనర్ అని చెప్పాడు. ఇది విన్న తరువాత, నందీశ్వరుడు తన తండ్రి నుండి శివుడిచే నియమించబడ్డాడు, శివుడికి లొంగిపోయాడు మరియు నియమాల పట్ల పూర్తి భక్తితో శివుని భక్తుడు అయ్యాడు.
కాసేపు దేవుడు తనకు కనిపించి, అతని శివ నిర్ధారణ ఫలితం ఎంత పెద్దది అని అడిగాడు. శివుడిచే నియమించబడిన వారి ప్రతిభ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. నా జీవితాన్ని పొడిగించమని నందీశ్వరన్ నన్ను ఎప్పుడూ అడగలేదు. దేవా, నేను ఎల్లప్పుడూ నిన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకొని నీకు సేవ చేయాలి. తనకు ఆ ఆశీర్వాదం ఇవ్వవద్దని నన్ను అడిగాడు. శివుని ముందు నిలబడటానికి నందీశ్వరుడు జీవించాలా? ఎంతకాలం జీవించాలి … శివుడు జీవించి ఉన్నంత వరకు, శివుని దీక్షతో నందీశ్వరుడు అమరుడయ్యాడని అర్థం.
పరమశివుని అనుగ్రహం వల్ల నందీశ్వరుడు నిజంగా చిరంజీవిగా మారారు. చూడండి … శివదీక్ష మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది … గొప్పగా ఉండటం గొప్ప కాదు. శివ తపస్సు కూడా నిరంతరం దేవుడిని సేవించే అదృష్టం. అప్పటి నుండి, ఈ శివ దీక్ష శివ భక్తులలో ఒక పౌరాణిక సంప్రదాయంగా మారింది.