ఎమి జెడ్ధునే అవ్వో సాంగ్ లిరిక్స్

ఏమి జెద్ధునే అవ్వో సాంగ్ లిరిక్స్ Lyrics – Lakshmi


ఎమి జెడ్ధునే అవ్వో సాంగ్ లిరిక్స్


Singer Lakshmi
Composer Thirupathi Matla
Music Thirupathi Matla
Song Writer Thirupathi Matla

Lyrics

Emi Jeddhune Avvo Song Lyrics – Folk Song Lyrics

తెలుగు మరియు ఆంగ్లంలో తాజా జానపద పాట Emi Jeddhune Avvo లిరిక్స్. ఈ పాట సాహిత్యాన్ని తిరుపతి మాట్ల రాశారు. తిరుపతి మాట్ల సంగీతం అందించిన ఈ పాటను గాయని లక్ష్మి పాడారు. ఈ పాటలో అఖిల, టోనీ కిక్ కనిపించింది. రఘు జాన్ కొరియోగ్రఫీ.

Emi Jeddhune Avvo Song Lyrics In Telugu

చెక్కేరెంత బుక్కినా చేదుగున్నదవ్వొ

పిడికెడంత ఉప్పు తిన్న సప్పగున్నదవ్వా

చెక్కేరెంత బుక్కినా చుడుగున్నదవ్వొ

పిడికెడంత ఉప్పు తిన్న సప్పగున్నదవ్వా

బలిమిటికి ఎవలో నన్ను దొరకపట్టినట్టు

బండల నడుమ గుండెను పెట్టి నలిపినట్టు

ఏమి జెద్దునే అవ్వో

ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో

మనసున పడతలేదవ్వొ

మనిషిని అయితలేనవ్వా

ఏమి జెద్దునే అవ్వో

ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో

మనసున పడతలేదవ్వొ

మనిషిని అయితలేనవ్వా

వార వారమునాడు

ఆదివారమునాడు

నా మీద ఆడు కన్నువేసినాడు

నా మీద ఆడు కన్ను వేసినాడు

ఆనాటి నుండే విడిచిపెడతాలేడు

పోచమ్మకు మేకపోతు మత్త కలిపినట్టు

వాని మత్తులో మునిగి నేను

ఆగమైతు ఒట్టు

ఏమి జెద్దునే అవ్వో

ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో

మనసున పడతలేదవ్వొ

మనిషిని అయితలేనవ్వా

ఏమి జెద్దునే అవ్వో

ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో

మనసున పడతలేదవ్వొ

మనిషిని అయితలేనవ్వా

పంట కళల వాడే

కొంటె సరసలోడే

మంట పెడుతున్నాడే

మాయ చేస్తున్నాడే

మంట పెడుతున్నాడే

మాయ చేస్తున్నాడే

జంట కూడదామంటూ

జౌరమాడుతున్నడే

పది మందిలో తిరుగుతున్న

ఒంటరిగున్నట్టు నా పాణమంతా వాడి చుట్టూ

పాకులాడినట్టు

ఏమి జెద్దునే అవ్వో

ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో

మనసున పడతలేదవ్వొ

మనిషిని అయితలేనవ్వా

ఏమి జెద్దునే అవ్వో

ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో

మనసున పడతలేదవ్వొ

మనిషిని అయితలేనవ్వా

ఈన్ని ఎత్తుకుపోను

ఏమి చేసినాడు

మాయ మాటలాడి మనసు దోచినాడు

మాయ మాటలాడి మనసు దోచినాడు

మరుగు మందు పెట్టి

మారవుగున్నాడు చూడు

వాడు కనబడితే ఆశలకు

రెక్కలొచ్చినట్టు

గాలిలో నా వేలవడుతు పొద్దు

పొద్దుమాపు పొట్టు పొట్టు

ఏమి జెద్దునే అవ్వో

ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో

మనసున పడతలేదవ్వొ

మనిషిని అయితలేనవ్వా

బలిమిటికి ఎవలో నన్ను దొరకపట్టినట్టు

బండల నడుమ గుండెను పెట్టి నలిపినట్టు

ఏమి జెద్దునే అవ్వో

ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో

మనసున పడతలేదవ్వొ

మనిషిని అయితలేనవ్వా

ఏమి జెద్దునే అవ్వో

ఎట్లా జెద్దునే అవ్వో

మనసున పడతలేదవ్వొ

మనిషిని అయితలేనవ్వా

Emi Jeddhune Avvo Song Lyrics In English

Chekkarenatha bukkina chedhugunnadavvo

Pidikedantha upput thinna sappagunnadavva

Chekkarenatha bukkina chedhugunnadavvo

Pidikedantha upput thinna sappagunnadavva

Balimitiki evalo nannu dorakavattinattu

Bandala naduma gundenu petti nalipinattu

Emi jeddhune avvo

Etla jeddhune avvo

Manasuna padathaledhavvo

Manishini ayithalenavva

Emi jeddhune avvo

Etla jeddhune avvo

Manasuna padathaledhavvo

Manishini ayithalenavva

Vaara vaaramunadu

Aadhivararamu naadu

Naa meedha aadu kannu vesinadu

Naa meedha aadu kannu vesinadu

Aanaati nundi vidichipedathaledu

Pochammaku mekapothu matthu kalipinattu

Vaani matthulo munigi nenu

Aagamaithu vottu

Emi jeddhune avvo

Etla jeddhune avvo

Manasuna padathaledhavvo

Manishini ayithalenavva

Emi jeddhune avvo

Etla jeddhune avvo

Manasuna padathaledhavvo

Manishini ayithalenavva

Panta kalala vaade

Konte sarasalode

Manta peduthunnade

Maaya chesthunnade

Manta peduthunnade

Maaya chesthunnade

Janta kudadhamantu javadamaduthunnade

Padhi mandilo thiruguthunna

Vontarigunnattu naa paanamantha

Vaadi chuttu paakulaadinattu

Emi jeddhune avvo

Etla jeddhune avvo

Manasuna padathaledhavvo

Manishini ayithalenavva

Emi jeddhune avvo

Etla jeddhune avvo

Manasuna padathaledhavvo

Manishini ayithalenavva

Eenni etthukuponu

Emi chesinaadu

Maaya maatalaadi manasu dochinadu

Maaya maatalaadi manasu dochinaadu

Maruku mandhu petti

Maaravugunnadu choodu

Vaadu kanabadithe aashalaku

Rekkalochhinattu

Gaalilo velavaduthu poddhu

Poddhumaapu pottu pottu

Emi jeddhune avvo

Etla jeddhune avvo

Manasuna padathaledhavvo

Manishini ayithalenavva

Balimitiki evalo nannu dorakavattinattu

Bandala naduma gundenu petti nalipinattu

Emi jeddhune avvo

Etla jeddhune avvo

Manasuna padathaledhavvo

Manishini ayithalenavva

Emi jeddhune avvo

Etla jeddhune avvo

Manasuna padathaledhavvo

Manishini ayithalenavva

 

 

ఏమి జెద్ధునే అవ్వో సాంగ్ లిరిక్స్ Watch Video

Originally posted 2022-11-01 19:20:33.

Read More  అదిరిందే టాలీవుడ్ తెలుగు సాంగ్ లిరిక్స్
Sharing Is Caring: