ఋతువులు మరియు కాలాల గురించి పూర్తి వివరాలు

ఋతువులు మరియు కాలాల  గురించి పూర్తి వివరాలు 

సంవత్సరానికి ఆరు ఋతువులు ఉంటాయి.

అవి :-

ఋతువులు  మాసాలు 
వసంత ఋతువు చైత్రం , వైశాఖం
గ్రీష్మ ఋతువు  జ్యేష్ఠ, ఆషాడం
వర్ష ఋతువు శ్రావణ, భాద్రపదం
శరత్ ఋతువు ఆశ్వయుజ, కార్తీక
హేమంత ఋతువు మార్గశిర, పుష్య
శిశిర ఋతువు మాఘం, ఫాల్గుణం

 

 కాలములు:
 
రెండు ఋతువులను  కలిపి  ఒక కాలం అంటారు . అంటే ఒక కాలమునకు  నాలుగు మాసాలు ఉంటాయి  . కనుక సంవత్సరానికి మూడు కాలాలు.
అవి :

 వేసవి కాలం

వర్షా కాలం

శీతా కాలం

 

కాలము మాసం
వేసవి కాలం చైత్ర, వైశాఖ, జ్యేష్ఠ, ఆషాఢ మాసాలు
వర్షా కాలం శ్రావణ, భాద్రపద, ఆశ్వయుజ, కార్తీక మాసాలు
శీతా కాలం మార్గశిర, పుష్య, మాఘం, ఫాల్గుణంమాసాలు