గురువు అనుగ్రహం ఎలా పొందాలి ???


*గురువు అనుగ్రహం ఎలా పొందాలి  ???* 

????
మనస్సును కలుషితం చేయాలనే కోరిక మాత్రమే కాదు, అనవసరమైన చిన్న మాటలు కూడా మనం బయట చూసి శాంతిని లాగేలా చేస్తాయి.
అందుకే కోచ్‌లు స్నేహితులు మరియు బంధువులతో మితంగా ఉండాలి.
 కొన్ని గుర్తింపుల కోసం చూసే మనస్తత్వం అపరిచితుడితో సరిపోలాలి.
సాధనలో సహకరించని సాధువులు, లౌకిక భౌతికవాదులు మరియు పరిచయస్తుల సహజీవనం తగ్గించాలి.
ఎంత మంది దైవ నామాన్ని జపం చేసినా, ఒక వ్యక్తి అంతర్గత ఒంటరితనం అలవాటు చేసుకోవాలి.
 మనస్సులో ఆలోచనలను రేకెత్తించే ఆలోచనలు తగ్గించబడాలి.
ఇవన్నీ మనం ఆచరించే రోజులో, నిజమైన బోధన మనలో నుండి వినబడుతుంది.
బృహస్పతి దయ యొక్క పరిణామం ఆత్మపరిశీలన.
 మనస్సు యొక్క ఆత్మపరిశీలన, అయితే, అది ఎల్లప్పుడూ చూసే అవాంఛిత లక్షణాలను అలవరచుకుంటే మనస్సు అంతర్ముఖం అవుతుంది.
ఉపాధ్యాయుల ఈ నాణ్యతను స్వీకరించడానికి నిరంతరం శ్రద్ధ అవసరం.
మనం మన మనస్సుని సారూప్యతతో నియంత్రించినప్పటికీ ఇది సాధ్యం కాదు!
_ శ్రీరమణీయం నుండి
????
Tags: guru ashtakam vignanam guru anugraham gurujnanam guruvayurappan temple events anugraha bhaktanam anugraha kadale guru graha anugraham in telugu list of buddhas and bodhisattvas kumara gurupara muruga anugrah lakshmanan anugraha rajagopalan venu gita sivarama swami

Leave a Comment